Planuojama keisti adresus Imbarės seniūnijoje, Imbarės kaime, Piliakalnio gatvėje

Atkreipiame dėmesį, kad adresai Kretingos r. sav., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 1, Piliakalnio g. 2, Piliakalnio g. 3, Piliakalnio g. 5, Piliakalnio g. 7, Piliakalnio g. 9, Piliakalnio g. 11, Piliakalnio g. 13, Piliakalnio g. 15, Piliakalnio g. 17, Piliakalnio g. 19 pažeidžia eilės tvarką gatvėje, kuri tęsiasi per kelias gyvenamąsias vietoves, t. y. neatitinka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos aprašo (toliau – Aprašas) 9 punkto reikalvimų.

Vadovaudamiesi Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 ,,Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo” (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) 18,6 punktu, infomuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos Imbarės seniūnijos seniūno įsakymu bus keičiami adresai: Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k. Piliakalnio g. 1, Piliakalnio g. 2, Piliakalnio g. 3, Piliakalnio g. 5, Piliakalnio g. 7, Piliakalnio g. 9, Piliakalnio g. 11, Piliakalnio g. 13, Piliakalnio g. 15, Piliakalnio g. 17, Piliakalnio g. 19.

Adresas Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 1 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 21.

Adresas Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 2 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 28.

Adresas Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 3 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 23.

Adresas Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 5 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 25.

Adresas Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 7 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 27.

Adresas Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 9 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 29.

Adresas Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 11 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 31.

Adresas Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 13 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 33.

Adresas Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 15 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 35.

Adresas Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 17 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 37.

Adresas Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 19 bus keičiamas į adresą Kretingos r., Imbarės sen., Imbarės k., Piliakalnio g. 39.

Sprendimas priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti numerius žemės sklypams, kuriuse leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams paskelbimo gyventojams.

Iškilus neaiškumams, prašome kreiptis Į Imbarės seniūnijos specialistę Rima Vaičiulienę, tel. 8 445 70074, arba el. p. rima [dot] vaiciuliene [at] kretinga [dot] lt

PRIDEDAMA. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Imbarės seniūnijos seniūno įsakymo projektas, įsakymo projekto priedas.