2017 m. vasario 23 d. 23-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkė

1. Dėl 23-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas - J. Mažeika.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-76). Pranešėja – V. Turauskaitė.

3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-67). Pranešėjas – G. Jonauskas.

4. Dėl Kretingos rajono savivaldybės Valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2018-2020 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-74). Pranešėja – G. Butavičiūtė.

5. Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. Savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo (spr. pr. Nr. T1-75). Pranešėja – S. Jazbutienė.

6. Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-54). Pranešėja – J. Jokubavičienė.

7. Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-55). Pranešėja – J. Jokubavičienė.

8. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (spr. pr. Nr. T1-65). Pranešėjas – G. Jonauskas.

9. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio (spr. pr. Nr. T1-69). Pranešėjas – G. Jonauskas.

10. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo (spr. pr. Nr. T1-79). Pranešėjas – V. Domarkas.

11. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2016 m. spalio 13 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. 306-K/S1-944 (spr. pr. Nr. T1-58). Pranešėja – G. Ringytė.

12. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimo Nr. T2-259 „Dėl Paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-77). Pranešėja – G. Ringytė.

13. Dėl Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2017-2020 metais programos tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-70). Pranešėja – R. Norvilienė.

14. Dėl Trumpalaikės socialinės globos lovų skaičiaus nustatymo sveikatos priežiūros įstaigose (spr. pr. Nr. T1-63). Pranešėja – V. Verbutienė.

15. Dėl slaugos lovų skaičiaus Kretingos rajono sveikatos priežiūros įstaigose (spr. pr. Nr. T1-52). Pranešėja – V. Verbutienė.

16. Dėl pritarimo teikti stacionarines tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje (spr. pr. Nr. T1-53). Pranešėja – V. Verbutienė.

17. Dėl Atlygintinų paslaugų kainų Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje nustatymo (spr. pr. Nr. T1-59). Pranešėja – V. Verbutienė.

18. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-48). Pranešėja – V. Verbutienė.

19. Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo santykių reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-78). Pranešėjas – A. Sungaila.

20. Dėl švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ir priemokos nustatymo (spr. pr. Nr. T1-71). Pranešėjas – A. Sungaila.

21. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-66). Pranešėjas – G. Jonauskas.

22. Dėl Kretingos rajono savivaldybės Jaunimo politikos įgyvendinimo 2017 – 2019 m. programos patvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-72). Pranešėja – D. L. Garjonienė.

23. Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (spr. pr. Nr. T1-73). Pranešėja – D. L. Garjonienė.

24. Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-42). Pranešėja – R. Ruškuvienė.

25. Dėl atstovo skyrimo į Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos tarybą (spr. pr. Nr. T1-50). Pranešėja – R. Ruškuvienė.

26. Dėl 2016 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-46). Pranešėja – R. Ruškuvienė. 

27. Dėl 2017 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos programos tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-41). Pranešėja – R. Ruškuvienė. 

28. Dėl 2016 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-51). Pranešėja – R. Ruškuvienė.

29. Dėl 2017 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos programos tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-45). Pranešėja – R. Ruškuvienė.

30. Dėl 2016 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-61). Pranešėja – R. Ruškuvienė.

31. Dėl 2017 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos plano tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-62). Pranešėja – R. Ruškuvienė.

32. Dėl 2016 metų Kretingos muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-44). Pranešėja – R. Ruškuvienė.

33. Dėl 2017 metų Kretingos muziejaus veiklos plano tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-40). Pranešėja – R. Ruškuvienė.

34. Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Savanorių g. 23A, Kretingoje (spr. pr. Nr. T1-49). Pranešėja – N. Vaičienė. 

35. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (spr. pr. Nr. T1-43). Pranešėja – N. Vaičienė.

36. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-47). Pranešėja – N. Vaičienė.

37. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-57). Pranešėja – N. Vaičienė.

38. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-60). Pranešėja – N. Vaičienė.

39. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-418 „Dėl Triukšmo prevencijos Kretingos rajono viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-64). Pranešėja – Z. Abelkienė.

40. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-318 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisyklių tvirtinimo“ panaikinimo (spr. pr. Nr. T1-56). Pranešėja – Z. Abelkienė.

41. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo Žalgirio seniūnijoje (spr. pr. Nr. T1-68). Pranešėjas – B. Talmontas.

42. Informacijos.

 

Sprendimų projektai