Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiai

 

Kviečiame bendruomenę į Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginius:

 • 12 val. Iškilminga Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Rotušės aikštėje, prie Nepriklausomybės paminklo.
 • 12.30 val. Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.
 • 14 val. Rajono Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncertas „Tėvynės meilės pakylėti“ Kultūros centre.

 

Rajono kultūros centro skyriuose numatomi renginiai:

 • 11 val. XXX-asis sveikatingumo renginys „Bėgimas „Rūdaičiai – 2017“. Šventinis Rūdaičių liaudiškos kapelos koncertas prie Rūdaičių skyriaus.
 • 12 val. Minėjimas-koncertas „Dainuoju savo žemės grožį“ Budrių skyriuje.
 • 12 val. Minėjimas-koncertas „Tu Lietuva, Tu mana, tu graži Tėvyne...“ Darbėnų skyriuje.
 • 13 val. Minėjimas-koncertas „Šalie, gimtoji Lietuva!“ Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos salėje.
 • 13 val. Koncertas „Vienas žodis – Lietuva!“ Kartenos skyriuje.
 • 13 val. Minėjimas-koncertas „Tavo paukštis ir šauksmas, gimtine!“ S. Įpilties skyriuje.
 • 14 val. Minėjimas-koncertas „Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio keliu“ Baublių kaimo bendruomenės centro salėje.
 • 15 val. Minėjimas „Už Lietuvą esame atsakingi visi“. Kretingos rajono kultūros centro Kurmaičių skyriaus suaugusiųjų dramos kolektyvo spektaklis „Kunigo naudą velniai gaudo“ pagal Žemaitės apsakymą Šukės skyriuje.
 • 16 val. Koncertas „O tu man atsakai: „Aš – tavo laisvė!“ Jokūbavo skyriuje.

 

Vasario 17 d.:

 • 17 val. Minėjimas-koncertas „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“ Grūšlaukės skyriuje.
 • 18 val. Minėjimas-koncertas „Tai uždaryk mane, Tėvyne, savyje...“ Lazdininkų skyriuje.