Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Informacija apie UAB „Nuta“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) panaudotos alyvos perdirbimas, parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą.

1. PŪV užsakovas – UAB „Nuta“, Konstitucijos pr. 21 C, Quadrum North, LT-08130 Vilnius, tel. 8 603 0 84 43, faks.-.

2. PŪV PAV dokumentų rengėjas – UAB „AV Consulting“, P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius, tel. 8 5 234 1880, faks. 8 5 205 05 07, el. p. info [at] avcon [dot] lt

3. PŪV pavadinimas – panaudotos alyvos perdirbimas

4. PŪV vieta – Kretingos r. sav., Kretingos m, Kretingos miesto sen., Briedžio g. 2A ir 6.

5. PAV subjektai, atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyrius, Kretingos rajono savivaldybės administracija. Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA).

6. Susipažinti su PŪV PAV programa galima (adresu Justiniškių g. 12, LT–05131 Vilnius, II aukštas, 205 kab.), taip pat žr. tinklalapį: avcon.lt, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (kreiptis darbo valandomis, t. y. pirmadieniais-penktadieniais 8.00-17.00 val., pietūs 12.00-13.00 val.).

7. Pasiūlymai dėl PŪV PAV programos teikiami UAB „AV Consulting“ (P. Vileišio g. 9, LT–10308 Vilnius), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos PAV subjektams ir atsakingai institucijai.