Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, kad. Nr. 5670/0004:162 esančio Parąžės k., Kretingos sen., Kretingos r., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis NŽT prie ŽŪM Kretingos rajono skyriaus vedėjo 2014-07-8 d. įsakymu Nr.14PLS-(14.14.42.)-38.
Projekto tikslai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastro Nr. 5670/0004:160), esantį Parąžės k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., į žemės sklypus, pakeičiant pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą (būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos)

Projekto organizatorius – Jonas Stabingis.

Projekto rengėjas – UAB „Marteka“, tel. 865911027, el.p. info [at] marteka [dot] lt.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui galima nuo 2017-02-06d. iki 2017-02-17d. imtinai projekto rengėjo patalpose. Atvykimo laiką pasitikslinti telefonu.