Informacija apie konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą