Valstybės diena Kretingoje – miesto vadovus pasveikino Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė

Kretingoje liepos 6 dieną paminėta Valstybės, tautiškos giesmės ir Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Prasminga tradicija sukvietė itin gausų būrį kretingiškių ir miesto svečių prie Kretingos rajono kultūros centro Vaidilos skulptūros, kur mažuosius džiugino žaidimų erdvė ir animatoriai, šventinę nuotaiką sukūrė svečių iš Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“.

Miesto vadovai, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas ir savivaldybės mero pavaduotojas Dangiras Samalius, šventinę dieną sulaukė svečių iš Kauno – Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės motošaulių, keliaujančių per Lietuvą, kurių žygio tikslas ne tik paminėti ir atšvęsti Valstybės dieną, bet ir bendraujant su visuomene, pristatant šauliškas veiklas, surinkti lėšų motociklui, kuris būtų perduotas Ukrainoje už laisve kariaujantiems kariams.

Tautiškos giesmės giedojimo akcijoje dalyvavęs Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas nuoširdžiai linkėjo – „ir šiais, sudėtingais laikais, kai aplink daug įtampų ir susiskaldymo atsigręžti į praeitį ir išlaikyti vienybę, tiek mūsų valstybėje, tiek rajone. Būti vieninga tauta, kokią anuomet buvo suvienijęs Lietuvos karalius Mindaugas“, o sveikindamas Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės motošaulius, atvykusius į istorinį karvedžio Jono Karolio Chodkevičiaus miestą, akcentavo, kad „itin prasminga, jog žygio maršrute aplankoma Kretinga, kurios įkūrėjas buvo vienas žymiausių XVII a. pradžios Europos karvedžių, Žemaitijos seniūnas, LDK didysis etmonas, LDK valstybės karo, švietimo ir kultūros veikėjas J. K. Chodkevičius, kurio asmenybė įkvepia ne tik čia gyvenančius, bet ir visus neabejingus krašto istorijai. Laikmečių takoskyra rodo, kad šiais laikais kariai atjoja nebe ant žemaitukų, o ant plieninių žirgų, apsiginklavę modernia karine ekipuote, tačiau išlaikę tą patį tikslą – ginti laisvę ir kovoti už mūsų valstybę“.

Prie sveikinimų miestelėnams ir atvykusiems svečiams prisijungęs savivaldybės mero pavaduotojas Dangiras Samalius dėkojo susirinkusiems, neabejingiems šiai šventei žmonėms ir teigė, – „kad niekas prieš metus, toje pačioje vietoje giedojęs Tautišką giesmę, nebūtų pagalvojęs, jog po metų ne taip toli nuo mūsų griaudės patrankos, žus žmonės, bus griaunami miestai, naikinama valstybė. Šiame laike, giedodami Lietuvos himną privalome likti vieningi, jautrūs artimo skausmui, nes Ukrainos valstybės kova yra ir už mūsų laisvę. Tikiu, kad Tautiškos giesmės giedojimas petys į petį yra mūsų rajono ir mūsų pilietiškos visuomenės išraiška“.

Šiemet vienybės, solidarumo ir patriotiškumo jausmas kaip niekada svarbus kiekvienam iš mūsų – tiek mažam, tiek dideliam, nes Lietuva – pirmiausia, tai kiekvienas iš mūsų. Nūdienos pavojų kontekste kaip niekada turime didžiuotis savo valstybe, savo istorija ir savo tradicijomis, kurios mus daro stipresniais ir dar labiau susitelkusiais. Augindami ateities kartą ir rodydami jiems patriotiškumo bei vienybės pavyzdį, auginame ateitį kuriančią Lietuvą. Težydi mūsų iškovota ir mūsų visų saugoma – laisvė.

Susiję skelbimai