Susitikimas su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministru Ramūnu Skaudžiumi

Šiandien Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministru Ramūnu Skaudžiumi ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriumi Aidu Aldakausku. 

Susitikime, kuriame dalyvavo Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius, jo pavaduotojas Dangiras Samalius, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Turauskaitė, Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistai, bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai, atstovai buvo aptarti mokyklų tinklo pertvarkos plano klausimai. 

Viceministras Ramūnas Skaudžius pristatė mokyklų tinklo stiprinimo kryptis, kuriomis seikiama pagerinti ugdymo kokybę ir prieinamumą, sumažinti atskirtį tarp skirtingų socialinių grupių žmonių, stiprinti mokyklų tinklą ir efektyviau naudoti mokymo lėšas.

Pasak švietimo, mokslo ir sporto viceministro Ramūno Skaudžiaus, nuo kitų mokslo metų bus naikinamos jungtinės klasės, o pradinėse klasėse bus leidžiama jungti tik po dvi klases. Taip pat yra rekomenduojama mokyklas, kuriose yra mažiau nei 60 mokinių, reorganizauoti, kai mažesnės mokyklos tampa didesnių mokyklų padaliniais. 

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas pristatė, kokie laukia pokyčiai nuo 2022 m., 2024 m. ir 2026 m. rugsėjo 1 d. 

„Remiantis projektu, nuo kitų mokslo metų gimnazijose bus privalu sudaryti ne mažiau dvi trečias gimnazijos klases, išskyrus tautinių mažumų mokyklas arba jei gimnazija yra vienintelė savivaldybės teritorijoje ir pan. Gimnazijose, kuriose leidžiama viena trečioji gimnazijos klasė rekomenduojama, kad joje būtų ne mažiau kaip 21 mokinys. Nuo 2026-ųjų, išskyrus minėtas išimtis, taip pat išimtis menų, sporto krypties įstaigoms, būtų reikalaujama sudaryti ne mažiau nei dvi trečiąsias gimnazijos klases, kuriose mokytųsi mažiausiai 31 mokinys“, – teigė Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas. 

 

 

 

 

 

 

Susiję skelbimai