Skelbiame vietos gyventojų apklausos rezultatus dėl Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ir seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų keitimo

Apklausa dėl gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų keitimo pagal UAB „Kelprojektas“ parengtus planus vyko nuo 2023 m. sausio 23 d. iki 2023 m. vasario 28 d. Kretingos rajono savivaldybės Kretingos miesto, Kretingos, Darbėnų ir Žalgirio seniūnijų administracinėse patalpose bei elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kretinga.lt.

Apklausoje dėl gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo galėjo dalyvauti šių gyvenamųjų vietovių gyventojai: Darbėnų seniūnijoje: Darbėnų mstl., Kumpikų k., Naujukų k., Peldžių k., Pemperių k., Šlaveitų k.; Kretingos miesto seniūnijoje: Kretingos miestas; Kretingos seniūnijoje: Daktarų k., Klibių k., Kretingsodžio k.; Žalgirio seniūnijoje: Dupulčių k., Kluonalių k.  Apklausoje dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų keitimo galėjo dalyvauti Kretingos miesto, Kretingos ir Žalgirio seniūnijų gyventojai.

Apklausoje galėjo dalyvauti  asmenys, kuriems apklausos dieną buvo suėję 18 metų ir kurie savo gyvenamąją vietą deklaravo toje gyvenamojoje vietovėje.

Apklausai buvo teikiamai šie klausimai: „Pritariu (nepritariu), kad (nurodomas gyvenamosios vietovės pavadinimas) teritorijos ribos būtų pakeistos pagal parengtą planą“ ir „Pritariu (nepritariu), kad (nurodomas seniūnijos pavadinimas) aptarnaujamos teritorijos ribos būtų pakeistos pagal parengtą planą“.

Apklausoje dėl gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo iš viso dalyvavo 379 vietos gyventojai (iš jų 217 vietos gyventojų balsavo elektroniniu būdu), t. y. 2,13 % nuo bendro apklausiamų teritorijų vietos gyventojų skaičiaus. Vietos gyventojų, atsakiusių „Taip“, skaičius – 279, jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 73,61 %. Vietos gyventojų, atsakiusių „Ne“, skaičius – 100, jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 26,39 %.

Apklausoje dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų keitimo iš viso dalyvavo 342 vietos gyventojai (iš jų 214 vietos gyventojų balsavo elektroniniu būdu), t. y. 1,56 % nuo bendro apklausiamų teritorijų vietos gyventojų skaičiaus. Vietos gyventojų, atsakiusių „Taip“, skaičius – 221, jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 64,62 %. Vietos gyventojų, atsakiusių „Ne“, skaičius – 121, jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 35,38 %.

Vietos gyventojų apklausos rezultatų pasiskirstymas pagal gyvenamąsias vietoves ir seniūnijas

Susiję skelbimai