Rengiamas Kretingos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.

Kretingos rajono savivaldybės administracija bendradarbiaudama kartu su MB „Strateginiai tyrimai ir konsultacijos“ rengia Kretingos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą iki 2030 m. (toliau – AIE Planas).

AIE Plano tikslas – įvertinti esamą situaciją ir nusistatyti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslus ir priemones tikslams pasiekti 2021–2030 metams.

Rengiamame AIE Plane bus nagrinėjamos šios temos:

  • Įvertinama Kretingos rajono savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių esama būklė;
  • Nustatomos atsinaujinančių energijos išteklių apimtys;
  • Įvertinamas Kretingos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos potencialas;
  • Vertinamas energijos vartotojų informavimas AIE naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumo klausimais;
  • Nustatoma Savivaldybės energijos poreikių prognozė iki 2030 metų be papildomų priemonių;
  • Nustatomas siektinas AIE dalies galutiniame vartojime rodiklis;
  • Nustatomos AIE dalies galutiniame vartojime didinimo priemonės;
  • Pateikiami Savivaldybei siūlomi AIE koncepciniai scenarijai;
  • Atliekama AIE dalies galutiniame vartojime neapibrėžtumo bei rizikos veiksnių analizė;
  • Nurodomos projektų finansavimo gairės ir jų atrankos kriterijai.

Rengiant šį AIE Planą svarbu įvertinti Kretingos rajono gyventojų informuotumą atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo ir energijos efektyvumo klausimais. Šiam tikslui parengta trumpa apklausa, kurią kviečiame užpildyti: http://enketo.lt/limesurvey3/index.php/284921/lang-lt.

Susiję skelbimai