Prioritetas – skaidri savivaldybė

Skaidrumas, viešumas ir realūs pokyčiai savivaldybės valdomose įmonėse šią vasarą įgavo pagreitį. Nekalbant apie tai, kad visų komisijų ir posėdžių transliacijos mūsų savivaldybėje tapo viešos dar anais metais, šiemet buvo imtasi skaidrumo standartus atitinkančių pokyčių ir savivaldybės valdomose įmonėse. Kretingos šilumos tinkluose pradėjo dirbti naujai suformuota valdyba, sudaryta iš nepriklausomų valdybos narių, turėjome Kretingos šilumos tinklų vadovo atranką, pasikeitė vadovybė Kretingos komunaliniame ūkyje, buvo pradėta formuoti nepriklausoma, skaidriais ir viešais principais formuojama Kretingos vandenų valdyba. Natūralu, kad tokia Administracijos formuojama savivaldybės valdomų įmonių transformacija neįprasta mūsų ramiame rajono gyvenime, tačiau tai yra neatsiejama paslaugų sektoriaus pokyčių dalis, turinti atliepti gyventojų lūkesčius ir užtikrinti tokią paslaugų kokybę ir įmonių valdymą, tenkinantį ne tik rajono gyventojų poreikius, bet ir didintų pasitikėjimą rajonui dirbančia Administracija ir jos darbuotojais. Mūsų rajono gyvenime, pirmą kartą naudojome neįprastus principus, kurie ne tik leidžia dalyvauti ir suteikti galimybę užimti vadovo postą visiems norintiems, bet ir maksimaliai leidžia informuoti visuomenę apie galimybę dalyvauti konkursuose, siekiant depolitizuoti seniai “pasidalintas” veiklos sritis tarp komitetų ar partijų. Įgyvendinant pokyčius – norisi pasidžiaugti bei tuo pačiu informuoti apie tai, kokie procesai vyko minėtose įmonėse.

Pradėjęs eiti pareigas radau įmones, kuriose buvo panaikintos tiek valdybos, tiek stebėtojų tarybos. Tai reiškia, kad įmonių kontrolė yra minimali. Ne kartą viešai akcentavau, kad mūsų strateginėse įmonėse (UAB Kretingos šilumos tinkluose ir UAB „Kretingos vandenys“) būtina turėti nepriklausomas valdybas. Tokių įmonių svarbą iliustruoja faktas, kad Ukrainos karo metu ir šiuo metu milijonai ukrainiečių neturi tinkamo vandens ar šilumos tiekimo... Labai gaila, bet kuriant nepriklausomas valdybas – procesas nėra trumpas, tačiau strateginėse įmonėse be galo reikalingas.

Šilumos tinklų ilgamečiam vadovui Jonui Barzdžiui išėjus į užtarnautą poilsį, buvo sudaryta valdyba iš penkių asmenų, kurių net trys – visiškai nepriklausomi. Jiems buvo pavesta užduotis rasti naują vadovą, atranką vykdant ne taip “kaip buvo įprasta”, bet taip, kaip reikalauja įstatymai. Siekiant maksimalaus skaidrumo, buvo pasirinktas kelias eiti dar Kretingos rajone nenaudotu principu – kandidatų į vadovus atranką vykdyti ne patiems, bet per nepriklausomą agentūrą, kuri pateiks keletą atrinktų kandidatų nepriklausomai valdybai tolimesniems atrankos etapams. Natūralu, kad tik taip per atskirus tris procesus yra galima atrinkti tikrai vertą dėmesio ir geriausiai pasirodžiusį kandidatą. Kaip ir minėjau, procesas ne tik nelengvas, bet ir neįprastas, o skaidrumo standartai – aukščiausi. Pokalbiai su kandidatais, jų pasisakymai, atrankos procesai buvo filmuojami, o kandidatai turėjo ne tik išmanyti pageidaujamą sritį, bet ir esminius vadybos principus, pristatyti strategijas, kurios orientuotos į savivaldybės lūkesčių rašte išdėstytus pageidavimus. Beje, savivaldybės administracija procesą galėjo tik stebėti, o dalyvavimas vyko tik stebėtojų lygmeny. Tokiu būdu užkertama bet kokia galimybė, net teorinė, įtakoti vadovo atranką bei reikšti kažkokias galimas preferencijas.

Džiugu, kad po ilgo proceso Šilumos tinklų valdyba, kurios sudėtyje nepriklausomi nariai eina kolegialių valdymo organų narių pareigas ir labai stambaus masto ir svarbos nacionalinio bei tarptautinio lygmens įmonėse, iš gausaus būrio pretendentų atrinko kandidatą, kuris pasirodė stipriausias. Artimiausiu metu jis, žinoma tik po Specialiųjų tyrimų tarnybos patikros, galės pradėti eiti pareigas ir pradėti darbus.

Kretingos vandenyse šiuo metu taip pat vyksta pokyčiai – atliekama nepriklausomų valdybos narių atrankos procedūra. Valdybą sudarys nepriklausomą atranką praėję srities profesionalai. Džiugina tai, kad apie atrankos procedūras buvo skelbiama plačiai, t.y. ne tik, kaip buvo įprasta, siauram žmonių ratui, bet plačiai auditorijai įvairiausiais informaciniais kanalais. Taip ieškoma neutralių, patikimų ir skaidrumą vertinančių žmonių. Labai tikiuosi, kad suformuota valdyba bus rimtas ramstis ir Kretingos vandenų darbe. Juk visiems svarbu, kad paslaugos patenkintų vartotojų poreikius. Nors įmonės direktoriaus ataskaitos svarstymo metu kilo tarybos narių nepasitenkinimas dėl netinkamai valdomų finansų, tikiu, kad atrinktos valdybos narių įžvalgos padės susitvarkyti ir tai. Svarbu reaguoti laiku.

Žinoma, labiausiai šią vasarą aistras kaitino ir dėmesio prikaustė pokyčiai Kretingos komunaliniame ūkyje. Neslėpsiu, kad dėmesį atkreipti į įmonės veiklą iššaukė mero Antano Kalniaus priekaištai rytiniuose pasitarimuose dėl blogai tvarkomo miesto. Mero pastabos dėl nešienaujamų teritorijų, šakų neišvežimo, darbų kokybės, procesų valdymo įmonėje bei greitų sprendimų nebuvimas leido giliau pažvelgti į susiklosčiusią padėtį įmonėje. Ypač sudomino, kodėl Lietuvos mastu išsiskiriame dėl stringančios renovacijos, kodėl nespėjamos tvarkyti miesto ir rajono viešosios erdvės, kodėl tokia didelė atskirtis tarp vadovo ir paprasto darbuotojo atlyginimo. Įsigilinus tapo aišku, kad situacija įmonėje tikrai ne pati geriausia, tą pastoviai akcentavo ir tarybos nariai viešų posėdžių metu. Siekdamas, kad įmonės veikla nebūtų sutrikdyta po įmonės vadovo pasitraukimo, pakeičiau įmonės struktūrą ir ėmiausi visų neatidėliotinų veiksmų, kurie reikalingi nepertraukiamam įmonės gyvavimui. Nuostabą sukėlė įmonės esamų darbuotojų griežtas atsisakymas laikinai pavaduoti direktorių, dėl priežasčių, kurios susijusios su gausa prisikaupusių ir neįvykdytų/pradelstų darbų bei projektų.

Natūralu, kad renovacija ir miesto tvarkymas buvo sritys, kuriose tikrai radau problemų. Tokius priekaištus išgirdau ir mero organizuotame pasitarime su tarybos nariais, kuriame net opozicijos atstovai palaikė mano idėją keičiant struktūrą sukurti du pavaduotojų etatus. Įsiklausęs į pastabas sureagavau nedelsiant – šiuo metu įmonės veikla stabilizuota, darbuojasi atsakingi asmenys už minėtas problemines sritis, o iki konkurso laikinai eiti pareigas paskirtas asmuo, turintis ne tik ilgametę patirtį įmonėje, bet ir puikiai išmanantis įmonių valdymą. Ne paslaptis, kad Vyriausybės esame įpareigoti atsisakyti tokio statuso kaip „Savivaldybės įmonė“, jis privalo būti pakeistas į UAB. Ši nelengva užduotis taip pat taps prioritetu naujai paskirtai įmonės vadovybei.

Įmonių valdymo ir tvarkymo procese ši vasara buvo kaip niekada darbinga ir vyko be didesnių užsikirtimų. Dėl to esu dėkingas ir tarybos nariams, kurie ne kartą juokaudami pastebėjo, kad pokyčiai yra reikalingi, o kad būtų laimingas kiekvienas rajono gyventojas, nuo vaiko iki senjoro – reikia pašalinti kiekvieną skaudulį. Juk gyvename 2022 metais, kuriais naujovės, kitokie veiklos principai ir skaidrumas – turi būti kiekvieno prioritetas.

Džiugina tai, kad įmonių valdymas savivaldybėje tampa įdomesnis, gyvesnis ir labiau matomas, o problemos sprendžiamos nelaukiant naujų rinkimų ar kadencijos pabaigos. Gyventojams pokyčiai reikalingi čia ir dabar, nes strateginės paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai. Kaip vadovas, davęs stiprų impulsą pokyčiams, neatmetu galimybės, kad tam tikrose įmonėse gali reikti atlikti veiklos auditus, nes į rajono gyventojų nusiskundimus turi būti reaguojama nedelsiant, o tarybos nariai taip pat privalo būti informuoti apie tai, ar tinkamai veiklą vykdė savivaldybėje veikiančios įmonės bent trejus paskutinius metus. Įmonių skaidrinimas ir tamsių praeities debesų šalinimas, prasidėjęs šią karštą vasarą, persikels ir į savivaldybės administraciją, kurioje po sekančio tarybos posėdžio atsiras korupcijos prevencijos pareigūno etatas. Įgyvendinant aukščiausius skaidrumo standartus bei vadovaujantis naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymu, pirmą kartą turėsime pareigūną, kuris bus skirtas identifikuoti galimas korupcijos apraiškas, turės tiesioginį kontaktą su Specialiųjų tyrimų tarnyba bei pakels skaidrumo standartus mūsų savivaldybėje į tą lygį, kuriame turėjome būti bent tris metus atgal. Šiuo žingsniu linkiu kiekvienam keisti požiūrį ir įgyti imunitetą veiksmams, kurie nėra toleruotini pavyzdingiems ir autoritetingiems viešojo sektoriaus funkcijas vykdantiems atstovams.