Nuo 2024 metų nepasiturintiems gyventojams bus išduodamos socialinės kortelės

Informuojame, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. pasikeitė paramos maisto produktais ir higienos priemonėmis teikimo modelis labiausiai nepasiturintiems asmenims. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuotą projektą „Parama maisto produktais ir higienos prekėmis II“ pakeitė Materialinio nepritekliaus mažinimo (toliau – MNM) programos parama.

MNM pagrindinis tikslas – prisidėti prie materialinio nepritekliaus mažinimo itin mažas pajamas turintiems asmenims, leidžiant jiems sutaupyti bent dalį lėšų maisto produktams ir (ar) būtinojo vartojimo prekėms įsigyti.

Anksčiau asmenys gaudavo ilgo galiojimo maisto produktų davinius ir higienos priemones, o nuo 2024 m. sausio 1 d. išduodamos socialinės kortelės, kurias gavę asmenys patys spręs kokius produktus bei prekes įsigyti pasirinktame prekybos tinkle.

Atsižvelgiant į tai, kad nepasiturintys gyventojai buvo įpratę gauti ilgo galiojimo maisto produktų paketus, planuojama, kad labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ papildomai vykdys ir maisto donacijų veiklą (donacija – „Maisto banko“  surinktas paaukotas maistas iš prekybos vietų ir (ar) gamintojų ir (ar) logistikos sandėlių ir (ar) kitų maisto produktų tiekimo ir (ar) gaminimo vietų ir atiduotas projekto dalyviams, taip pat įvairių paramos akcijų metu surinktas ir projekto dalyviams atiduotas maistas). Taip pat įvairių maisto rinkimų akcijų metu surinktas ilgo galiojimo maistas, kuris taip pat gali būti atiduotas paramos gavėjams).

Teisę gauti paramą pagal MNM programą turi asmenys (šeimos), kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio  nuo 2024 m. sausio 1 d. – 264 Eur, išimties tvarka – 440 Eur. Prašymai, paramai pagal Materialinio nepritekliaus mažinimo programą Lietuvoje, priimami Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje bei seniūnijose pagal asmens (šeimos) gyvenamąją vietą.

Kreipiantis dėl paramos reikalinga pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • dokumentus apie gautas pajamas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi;
  • kitus, teisę į paramą patvirtinančius dokumentus (jei nėra galimybės gauti patvirtinančią informaciją iš informacinių sistemų).

Pateikti prašymus dėl socialinių kortelių išdavimo galima iki 2024 m. sausio 31 d.

Informacija apie MNM programos teikimą teikiama tel. +370 445 54754, +370 445 51316, +370 445 53068, +370 445 43858, +370 445 43857.

MNM programos veiklos Kretingos rajone bus įgyvendinamos kartu su Labdaros ir paramos fondu ,,Maisto bankas“.

Susiję skelbimai