Nakvynės namuose teikiamos paslaugos

Apgyvendinimo Kretingos socialinių paslaugų centro Nakvynės namuose (toliau – Nakvynės namai) paslaugos – tai laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Dėl apgyvendinimo Nakvynės namuose gali kreiptis socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys.

Asmenys, pageidaujantys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, gali kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu J. K. Chodkevičiaus g.10, Kretinga, tel. (8-445) 51309 arba Nakvynės namus, adresu Žemaitės al. 1, Kretinga, tel. +370 646 45263, +370 646 51738, el. paštas edita.kucharskiene@spc.kretingos.lt.

Laikinas apnakvindinimas – nakvynės ir būtinųjų paslaugų suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai, jei nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Asmuo, kuriam reikalinga laikino apnakvindinimo paslauga, gali kreiptis į Nakvynės namus, adresu Žemaitės al. 1, Kretinga, tel. +370 646 45263, +370 646 51738.

Susiję skelbimai