Kviečiame teikti paraiškas jaunimo ir su jaunimu dirbančias nevyriausybines organizacijas

Kviečiame Kretingos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančias nevyriausybines organizacijas iki spalio 1 d. teikti paraiškas.

Galimi pareiškėjai – Kretingos rajono savivaldybėje veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės (teikiančios paraiškas per nevyriausybinę organizaciją ar biudžetinę įstaigą), kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas, paraiškos pateikimo dieną teisės aktų nustatyta tvarka registruotos ir numatančios veiklas, kurios skatina jaunimo organizacijų veiklą, bendradarbiavimą, jų profesionalumo ugdymą ir plėtrą, verslumą, laisvalaikio užimtumą, sveikos gyvensenos propagavimą, ugdo pilietiškumą, įtraukia socialiai pažeidžiamus, neįgalius jaunus žmones.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 3 projektų paraiškas. Neformalios jaunimo grupės gali teikti tik 1 paraišką.

Vienam projektui galima skirti iki 1500 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų), projektų įgyvendinimo trukmė – iki einamųjų metų gruodžio 20 d.

Projektai pateikiami užpildant nustatytos paraiškos formą. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • lydraštį, kuriame turi būti nurodoma, kad teikiama paraiška „Jaunimo nevyriausybinių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui“;
  • vieną spausdintą paraiškos egzempliorių, sunumeruotą, pasirašytą jaunimo organizacijos vadovo, projekto vadovo ir patvirtintą jaunimo organizacijos antspaudu (jei organizacija privalo jį turėti).

Paraiška su lydraščiu siunčiama paštu, per pašto kurjerį, pristatoma į Savivaldybę, adresu Savanoriu g. 29A, Kretinga, arba siunčiama el. paštu savivaldybe@kretinga.lt.

Informaciją dėl paraiškų teikimo ir vykdymo teikia jaunimo reikalų koordinatorė Inga Biliūnaitė-Rušinskė tel. +370 445 72145, mob. tel. +370 687 11662 arba el. p. inga.rusinske@kretinga.lt.

Susiję skelbimai