Kviečiame nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas

Kviečiame Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas iki balandžio 19 d. (imtinai) teikti paraiškas. Konkurso tikslas – skatinti ir stipinti nevyriausybinių organizacijų veiklą.

Galimi pareiškėjai Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje registruotos NVO arba NVO padaliniai, veikiantys Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas.

Paraiškas gali teikti visos nevyriausybinės organizacijos, kurios savivaldybės biudžete nėra finansuojamos pagal kitas programas.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2500 Eurų (du tūkstančiai penki šimtai eurų), projektų įgyvendinimo trukmė – iki einamųjų metų gruodžio 20 d. Galima teikti, tik vieną paraišką.

Užpildyta paraiška su lydraščiu, kuriame turi būti nurodyta, kad paraiška teikiama „Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo, finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui“ siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos, pristatoma į Savivaldybę, adresu Savanorių g. 29 A, Kretinga, arba siunčiama el. paštu [email protected].

Informacija dėl paraiškų teikimo ir vykdymo teikia Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Inga Biliūnaitė-Rušinskė, tel. +370 445 72145, mob. Tel. +370 687 11662 arba el. paštu [email protected]

Susiję skelbimai