Kviečiame dalyvauti Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programoje

Kretingos rajono savivaldybės administracija pradeda vykdyti ,,Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą“ (toliau – Programa), kuria siekiama skatinti bendradarbiavimą su Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi, pagerinti jaunų žmonių profesinio orientavimo kokybę, užimtumą vasaros laikotarpiu.

Programa skirta Kretingos rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 18 m., Kretingos rajono ugdymo įstaigose besimokančiam ir rajone deklaravusiam savo gyvenamąją vietą. Programos vykdymo terminas – 2022 m. liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviai gali būti Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir įstaigos, piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla. Visi darbdaviai veiklą turi vykdyti Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.

Registracija

Jaunuoliai, susiradę būsimą darbdavį ir suderinę dalyvavimą programoje, turi registruotis Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės el. paštu [email protected], nurodant „Registracija į Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą“ atsiunčiant užpildytą nustatytą registracijos formą ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Su atrinktais dalyviais, darbdaviais ir Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašys trišales ar dvišales sutartis.

Informacija ir konsultacijos

Informaciją ir konsultacijas apie programos įgyvendinimą teikia Jaunimo reikalų koordinatorė Inga Biliūnaitė Rušinskė, tel. +370 687 11662, el. paštu: [email protected].

Kretingos rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programa

Susiję skelbimai