Kretingos rajono Garbės piliečio vardas suteiktas nusipelniusiam istorikui Juliui Kanarskui

Sekmadienį Kretingos rajono Garbės piliečių gretas papildė dar viena nusipelniusi asmenybė – Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje rajono meras Antanas Kalnius Garbės piliečio regalijas iškilmingai įteikė istorikui, visuomenės veikėjui Juliui Kanarskui. Kretingiškis buvo įvertintas už nuopelnus Kretingos rajono bendruomenei kultūros srityje, Kretingos vardo garsinimą šalyje. Tradiciškai per Kretingos miesto šventės ir Šv. Antano atlaidų metu surengtą ceremoniją taip pat pagerbti Kultūros ir meno premijos laureatai.

Kasmetinės ceremonijos metu paprastai Garbės piliečio vardas suteikiamas tik vienam asmeniui, per iškilmes įteikiamos Garbės piliečio regalijos. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Garbės piliečio titulas šiuo metu jau suteiktas 48-ioms Kretingai nusipelniusioms asmenybėms.

Kretingos rajono Garbės piliečio vardas suteikiamas už nuopelnus ginant Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę, pasižymėjusiems iškiliais darbais ir pasiekimais Kretingos rajono bendruomenei ūkio, verslo plėtros, sveikatos apsaugos, kultūros, meno, švietimo, sporto, labdaros ir rėmimo, publicistikos, nusikalstamumo prevencijos, aplinkosaugos, ilgalaikės visuomeninės veiklos ir kitose srityse, už kilnius poelgius bei Kretingos rajono vardo garsinimą šalyje ir pasaulyje. Šiemet garbingas titulas suteiktas istorikui, muziejininkui, visuomenės veikėjui Juliui Kanarskui, nuosekliai tyrinėjančiam Kretingos krašto istoriją ir kultūros paveldą. 

„Kai buvo sprendžiama, kam suteikti Garbės piliečio vardą, man nekilo abejonių, kad tas žmogus yra pats geriausias, savo darbais, straipsniais žinomas ne tik Kretingoje, bet ir už Lietuvos ribų, – apdovanodamas J. Kanarską kalbėjo meras A. Kalnius. – Noriu padėkoti visos Kretingos vardu, kad jūs esate, kuriate, nesustojate. Tas apdovanojimas, kurį šiandien gausite, yra tik jūsų kelio pradžia. Tai yra įpareigojimas mokyti, kurti, šviesti ir toliau vesti mus visus, visą bendruomenę, už rankos, padėti kurti gražesnę Kretingą, gražesnį rajoną.“

Ne mažiau svarbi Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo bei Kultūros ir meno premijų laureatų pagerbimo ceremonijos dalis yra ir laureatų pagerbimas. Šiais metais Kretingos rajono savivaldybės taryba Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir meno premiją skyrė keturiems kultūros ir meno kūrėjams bei vienam kolektyvui.

Už išskirtinį scenos meno (muzikos) puoselėjimą bei pristatymą, laimėjimus atlikėjų konkursuose bei rajono kultūros ir meno reprezentavimą užsienio šalyse Kultūros ir meno premija skirta Kretingos rajono kultūros centro kameriniam chorui „Kristale“ (vadovė Kristina Rimienė).

Už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą Kultūros ir meno premija skirta Daivai ir Arūnui Dudėnams – tekstilininkams, kolekcininkams, muziejaus ir amatų centro „Tekstilės kelias“ įkūrėjams.

Už išskirtinį scenos meno (muzikos) puoselėjimą bei pristatymą Kultūros ir meno premija skirta Kretingos meno mokyklos fortepijono mokytojai ekspertei Kilnutei Skripkauskienei.

Už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą šia premija pagerbtas kunigas, Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Karolis Petravičius.

Už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą, reikšmingą paveldo puoselėjimą Kultūros ir meno premija įvertintas žurnalistas, kraštotyrininkas Denisas Nikitenko. Laureatas ceremonijoje nedalyvavo, todėl jam premija ir laureato ženklas bus įteikti kita proga.

Per Kretingos miesto šventės ir Šv. Antano atlaidų metu vykusią ceremoniją Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas brolis Saulius Paulius Bytautas padėkas už iniciatyvas, kūrybiškumą ir nenuilstamą tarnystę parapijoje skyrė net šešiems Antanams: A. Kalniui, A. Lukauskui, A. Žukauskui, A. Vinkui, A. Šakiniui ir A. Puškoriui.

Susiję skelbimai