Konsultacijos dėl ukrainiečių vaikų ugdymo / Консультації з питань освіти для громадян України

Konsultacijas dėl ukrainiečių vaikų ugdymo (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo) teikia Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistė Sonata Petravičienė, tel. +370 626 06 242, el. p. [email protected]

Консультації з питань освіти українських дітей (дошкільного, дошкільного та загальноосвітнього) надає Соната Петравичене, cпеціаліст відділу освіти Кретінгського району, тел. +370 626 06 242, ел. п. [email protected]

Susiję skelbimai