Įamžinta Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos gyvenimo vieta

2021 m. spalio 30 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje J. E. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pašventino J. A. Pabrėžos gyvenimą įamžinančią atminimo lentą (skulptorius A. Bosas).

Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius dailininko A. Seselsko kūrybinius darbus „J. A. Pabrėžai atminti“, kaip atminimo dovaną, už aktyvią visuomeninę veiklą aktualizuojant ir minint J. A. Pabrėžos atminimą Kretingoje 2021 metais įteikė Vilniaus universiteto prof. dr. Juozui Pabrėžai, Klaipėdos universiteto prof. dr. Astai Klimienei, Klaipėdos universiteto doc. dr. Ritai Jankauskienei, Kretingos Apreiškimo vienuolyno darbuotojai Nijolei Raudytei, Kretingos rajono kultūros centro režisierei Auksei Antulienei, Kretingos muziejaus istorikei Jolantai Klietkutei, kretingiškei Gaivilei Tamošauskienei, diak. Nerijui Čapui OFS, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionaliniam viceministrui.

 

Susiję skelbimai