Vyr. specialistė Regina Norvilienė

Kab. Nr.: 
304
Tel. : 
+370 445 51316
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Organizuoti savivaldybės būsto ir socialinio būsto klausimams nagrinėti bei gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio lėšų panaudojimo klausimams nagrinėti komisijų posėdžių darbą.
 • Informacinėje sistemoje „SPIS“ atnaujinti informaciją apie pokyčius būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal parengtus Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus.
 • Laiku ir kokybiškai išnagrinėti gautus elektroninius prašymus dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 • Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
 • Organizuoja piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, išmokų vaikams, nemokamo mokinių maitinimo, paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimą ir mokėjimą Kretingos miesto gyventojams.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.