Vyr. specialistė Laima Mikelėnienė

Kab. Nr.: 
110
Tel. : 
+370 445 51294
El. paštas: 
Padalinys:

Einamųjų metų užduotys

 • Administruoti visos DVS KONTORA sistemos (Administracijos ir 45 raštinių) darbą.

 • Papildyti DVS Kotora funkcijas e. dokumentų archyvavimui.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
 • Į apskaitą įtraukia bylas arba prireikus koordinuoja bylų apskaitą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.
 • Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
 • Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
 • Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui arba prireikus koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą.
 • Atlieka DVS KONTORA administratoriaus funkcijas, vykdo Savivaldybės e. dokumentų, e. paslaugų sistemos, e. pristatymo sistemos administravimą.
 • Dirba su pagrindiniu Savivaldybės elektroniniu paštu [email protected].
 • Aptarnauja asmenis pagal „Vieno langelio“ principą.
 • Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus komandiruočių klausimais bei kitus teisės aktų projektus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – darbo su dokumentų valdymo sistemomis patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.