Vyr. specialistė Jolita Jasinskienė

Kab. Nr.: 
303
Tel. : 
+370 445 43857
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Užregistruoti programoje "Parama" visų asmenų prašymus gauti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje ir suvesti duomenis į SPIS apie jiems paskirtą socialinės priežiūros paslaugą.

 • Kontroliuoti akredituotos socialinės priežiūros - socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje - teikimą, vertinant paslaugų gavėjų lygmeniu ir patikrinant Įstaigų lygmeniu.

 • Parengti reikiamus dokumentus dėl vaikų laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymo, vaikų laikinosios globos (rūpybos) nustatymo taip pat dokumentus dėl vaikų laikinosios priežiūros ir laikinosios globos (rūpybos) nutraukimo.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 • Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.   
 • Organizuoja ir koordinuoja pagalbos vaikui ir jo šeimai teikimą, vykdo funkcijas, susijusias su vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo organizavimu.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
 • studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.