Specialistė Daiva Mickienė

Tel. : 
+370 445 70152
Mob.: 
+370 698 87528
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Vyriausiojo archyvo dokumentacijos planu atrinkti naikinti bylas, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs. Vertinimo rodiklis: Vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Vyriausiojo archyvo dokumentacijos planu, atrinkau naikinti bylas, kurių saugojimo terminas buvo pasibaigęs. Užduoties įvykdymo terminas: 2022-11-30.
 • Organizuoti susitikimus su Salantų miesto seniūnijos seniūnaičiais ne mažiau, kaip vieną kartą per ketvirtį.  Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Padeda apdoroti ir apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.
 • Padeda atlikti ir atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.
 • Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.
 • Padeda rengti ir rengia veiklos planavimo dokumentus.
 • Padeda rengti ir teikti bei rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais nesudėtingais klausimais.
 • Planuoja, organizuoja, rengia su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentus dėl leidimų išdavimo.
 • Kontroliuoja Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatytos turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos vykdymą, kaupia informaciją, vykdo gyvenamųjų patalpų sutarčių sudarymą, nuomos mokesčio kontrolę.
 • Rengia dokumentų dėl seniūnijos teritorijoje esančių gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimo suteikimo ir pakeitimo, pastatų ir šių pastatų numerių suteikimo ir keitimo, tikrina statybos projektus.
 • Vykdo einamąją finansų kontrolę, vadovaujantis galiojančiomis finansų kontrolės taisyklėmis.
 • Vykdo teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;