Seniūno pavaduotoja Alma Patamsienė

Tel. : +370 445 79025 Mob.: +370 676 39724

Einamųjų metų užduotys

 • 2020 m. sausio mėn.  parengti Kretingos miesto seniūnijos  2019 m veiklos ataskaita ir pateikti seniūnei.
 • Per einamųjų metų  I ketv.  parengti objektų, kurių darbai būtų finansuojami iš 2020  m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos  sąrašą ir pateikti seniūnei.
 • Dalyvauti  organizuojant  Kretingos miesto, Rudens derliaus, Kalėdinės eglės įžiebimo šventes ( organizuojant   Amatų mugę bei šventinę prekybą, dalyvauti vykdant pasiruošiamuosius šventinių renginių darbus).
 • 2020 m. gruodžio mėn.  pateikti pasiūlymus  Kretingos miesto seniūnijos strateginio veiklos 2021  m. ir 2021-2023   m plano projektui.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Nesant seniūno, laikinai atlieka seniūnui nustatytas funkcijas.
 • Prireikus planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
 • Prireikus priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
 • Prireikus valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Seniūno pavedimu atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Užtikrina seniūnijos veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.
 • Užtikrina seniūnijos veiklų vykdymą.
 • Užtikrina su seniūnijos veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
 • Užtikrina su seniūnijos veikla susijusių dokumentų rengimą.
 • Planuoja, organizuoja, rengia su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentus dėl leidimų išdavimo.
 • Kontroliuoja Kretingos rajono savivaldybės tarybos  nustatytos turto valdymo, naudojimo ir disponavimo  juo tvarkos vykdymą, kaupia  informaciją, vykdo gyvenamųjų patalpų sutarčių sudarymą, nuomos mokesčio kontrolę.
 • Rengia dokumentų  dėl seniūnijos teritorijoje esančių gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų  pavadinimo suteikimo ir pakeitimo, pastatų ir šių pastatų numerių suteikimo ir keitimo, tikrina statybos projektus.
 • Vykdo teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais  kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.