Seniūnas Antanas Turauskis

Tel. : 
+370 445 70075
Mob.: 
+370 693 04514
El. paštas: 
Padalinys:

Einamųjų metų užduotys

 • Atlikti lankytinų kultūros paveldo objektų - Imbarės piliakalnio, Alkos alkakalnio, Žvainių žydų kapinių, Kalnalio kapinių, bei poilsio zonų - Juodupėnų paplūdimio, tako vedančio į Kalnalio apžvalgos bokštą ir Salanto upės slėnį, aplinkos tvarkymo bei priežiūros darbus.
 • Gerinant kelių būklę, žvyruojant vietinės reikšmės kelius, papilti apie 400 m³ žvyro-skaldos mišinio. Duobių taisymą asfaltuotose gatvėse atlikti savo darbuotojų pajėgomis, išdaužas užtaisant, šalto asfalto medžiagomis. Planuojama, turint finansavimą, atnaujinti atskirų asfaltuotų gatvių ruožus, uždedant ištisinę asfalto dangą.
 • Atlikti gyvenvietėse esamų gatvių apšvietimo sistemų rekonstrukcijos darbus, pakeičiant dalį senųjų lempų (10-15vnt.) LED šviestuvais.
 • Dalyvauti įgyvendinant gyventojų užimtumo programas. Motyvuoti bendruomenių gyventojus, (rengti sueigas, pristatymus, apklausas) kuo aktyviau dalyvauti įvairių bendrų visuomeninių projektų įgyvendinime.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
 • Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
 • Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
 • Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo LR Vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnyje pavestas funkcijas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 • kalba – rusų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B1.

Transporto priemonių pažymėjimai:

 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).