Mero patarėjas Albertas Barauskas

Kab. Nr.: 
205
Tel. : 
+370 445 44961
Mob.: 
+370 610 67605
El. paštas: 
Organizacija :

Politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Organizuoja Savivaldybės mero veiklos pristatymą visuomenei: organizuoja viešus susitikimus ir diskusijas, mero spaudos konferencijas, susitikimus su žiniasklaidos atstovais ir kt.
 • Teikia Savivaldybės merui patarimus ir siūlymus dėl Savivaldybės, rajono įvaizdžio formavimo.
 • Teikia Savivaldybės merui siūlymus ir patarimus dėl bendravimo su atskiromis rajono bendruomenės grupėmis, valstybės bei verslo institucijų atstovais, žiniasklaida.
 • Teikia Savivaldybės merui siūlymus dėl skatinimo priemonių nusipelniusiems žmonėms, įstaigoms, organizacijoms.
 • Rengia Savivaldybės mero metinės ataskaitos projektą.
 • Dalyvauja Savivaldybės mero rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su visuomenės, įmonių, įstaigų, verslo asociacijų, verslininkų atstovais, užsienio šalių delegacijomis.
 • Organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės ryšius su užsienio šalių savivaldybėmis.
 • Koordinuoja rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų kasmetinį vertinimą.
 • Savivaldybės mero pavedimu, dalyvauja Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose.
 • Savivaldybės mero pavedimu, nagrinėja gyventojų, NVO prašymus ir skundus, valstybės institucijų, Savivaldybės įstaigų raštus savo kompetencijos klausimais, teikia merui pasiūlymus ir rekomendacijas keliamiems klausimams ir problemoms išspręsti.
 • Savivaldybės mero pavedimu, rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, kitų dokumentų ir raštų projektus savo kompetencijos klausimais.
 • Rengia Savivaldybės mero pranešimus, viešąsias kalbas, sveikinimus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – komunikacija (arba);
 • studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
 • studijų kryptis – žurnalistika (arba);

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – darbo politikos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.