Gyventojų iniciatyvos

2020-ais metais startavus Kretingos rajono Gyventojų iniciatyvų projektui, gyventojai patys tiesiogiai skirsto dalį savivaldybės biudžeto. Gyventojai gali ne tik siūlyti idėjas, bet ir balsuodami spręsti, kokių iniciatyvų reikia gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti bei kurti Kretingos rajone.

Iniciatyvų projektų teikimas vyksta nuo sausio 1 d. iki vasario 1 d.

Gyventojų pasiūlymai turi atitikti finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus:

T2-196 | 2021 | Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (žr. priedą)

Naujausi pakeitimai

T2-317|2021| Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (žr. priedą)

Svarbūs kriterijai:

•    pasiūlymus gali teikti fiziniai asmenys, ne jaunesnis nei 16 metų ir surinkę ne mažiau nei 10 Kretingos rajone gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų pritarimų, palaikančių projektą, ir siūlantys gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas;

•    projektai turi būti nekomercinės paskirties, skirti gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai kurti ar gerinti;

•    projektai taip pat turi būti įgyvendinami Kretingos rajone, savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui.

Gyventojai iniciatyvas gali siūlyti 4-ose kategorijose:

1.    Mažos apimties projektai (iki 20 tūkst. Eur) Kretingos miesto seniūnijoje;

2.    Mažos apimties projektai (iki 20 tūkst. Eur) Kretingos rajono, išskyrus Kretingos miesto seniūniją, gyvenamosiose vietovėse, einamųjų metų lapkričio 30 d. duomenimis turinčiose 300 ir daugiau gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų;

Salantų m., Darbėnų mstl., Grūšlaukės k., Laukžemės k., Baublių k., Dupulčių k., Jokūbavo k., Kluonalių k., Raguviškių k., Rubulių k., Kartenos mstl., Kretingsodžio k., Kurmaičių k., Kvecių k., Padvarių k., Rūdaičių k., Kūlupėnų k., Vydmantų k.

3.    Mažos apimties projektai (iki 20 tūkst. Eur) Kretingos rajono, išskyrus Kretingos miesto seniūniją, gyvenamosiose vietovėse, einamųjų metų lapkričio 30 d. duomenimis turinčiose mažiau nei 300 gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų;

Akmenalių k., Auksūdžio k., Aušrakaimio k., Barkelių k., Benaičių k., Biržtvininkų k., Buginių k., Darataičių k., Daubėnų k., Dirgalio k., Drumulio k., Genčų Medsėdžių k., Ilginių k., Joskaudų k., Juzumų k., Kadagynų k., Kalgraužių k., Kašučių k., Kiaupiškių k., Knėžų k., Kumpikų k., Kuniginės k., Latvelių k., Laukelių k., Lazdininkų k., Lendimų k., Maloniškių k., Mažonų k., Mažučių k., Medininkų k., Medoniškių k., Medšarkių k., Mančių k., Nausėdų k., Naujosios Įpilties k., Pasertupio k., Peldžių k., Pelėkių k.,  Plokščių k., Prūdgalio k., Rubiniškės k., Sausdravų k., Senosios Įpilties k., Smeltės k., Sūdėnų k., Šlaveitų k., Šukės k., Užparkasių k., Vaineikių Medsėdžių k., Vaineikių k., Želvių k., Žiogelių k., Žynelių k., Būbelių k., Budrių k., Ėgliškių k., Kalno Grikštų k., Kėkštų k., Kukoriškių k., Kumponų vs., Laumalių k., Mikoliškių k., Mišučių k., Nausodžio k., Petreikių k., Petrikaičių k., Suktinių k., Šašaičių k., Tolių k., Valėnų k., Žygų k., Žutautų k., Alko k., Bajoralių k., Bargalio k., Barzdžių k., Barzdžių Medsėdžių k., Dvaralio k., Erlėnų k., Gaivališkės k., Gargždelės k., Gedgaudžių k., Imbarės k., Jakštaičių k., Juodupėnų k., Kadagyno k., Kalnalio k., Kalniškių k. (Imbarės sen.), Klausgalvų k., Klecininkų k., Laivių k., Leliūnų k., Narmantų k., Nerėpų k., Pesčių k., Reketės k., Skaudalių k., Šaučikių k., Tuzų k., Žeimių k., Žudgalio k., Žvainių k., Abakų k., Anužių k., Balsiškių k., Dauginčių k., Eitučių k., Gaudučių k., Gintarų k., Kalniškių k. (Kartenos sen.), Lubių k., Martynaičių k., Pecelių k., Sakuočių k., Vėlaičių k., Žadeikių k., Ankštakių k., Daktarų k., Dimitravo k., Genčių k., Gestautų k., Grykšių k., Klibių k., Pajuodupių k., Senkų k., Tarvydų k.,  Tintelių k., Traidžių k., Tūbausių k., Užpelkių k., Voveraičių k., Žibininkų k., Asteikių k., Aukštkalvių k., Didžiųjų Žalimų k., Grabšyčių k., Kūlsodžio k., Nasrėnų k., Prystovų k., Sauserių k., Stropelių k., Šalyno k., Šatilgalio k., Tintelių k., Kiauleikių k., Liepynės k., Parąžės k., Pryšmančių k., Vilimiškės k.

4.    Didelės apimties projektai (iki 120 tūkst. Eur) Kretingos rajone.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui yra papildyti 9.5 punktu: „Projekto idėjos pasiūlyme nurodytoje projekto įgyvendinimo vietovėje atitinkamoje Kretingos miesto seniūnaitijoje, Kretingos rajone mieste, miestelyje ar kaime, per pastaruosius 2 metus nebuvo patvirtintas vykdymui projektas, dalyvavęs atitinkamose finansavimo sąlygų aprašo 4 punkte nurodytose projektų kategorijose“.

Iniciatyvų projektų pasiūlymus teikiantys gyventojai turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:

•    projekto idėjos pasiūlymą (pasiūlymo forma);

•    10-ies gyventojų (deklaravusių gyvenamąją vietą Kretingos rajone, ne jaunesnių nei 16 m.) pritarimus projekto idėjai. 

Projektų idėjų pasiūlymus galima teikti el. paštu [email protected] arba pristatyti į Kretingos rajono savivaldybės administraciją (Savanorių g. 29A, Kretinga). Dėl projektų idėjų pasiūlymų dokumentų pristatymo į Savivaldybę prašome susisiekti iš anksto tel. (8 445) 76231 arba (8 445) 51 294.

Pasiūlymų atitikties tvarkos aprašui vertinimas (iki kovo 1 d.)

Pirminį projektų pasiūlymų atitikimą tvarkos aprašo nuostatoms atlieka savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių darbuotojai. 

Apibendrinti ir nuasmeninti projektų pasiūlymai (be projekto idėjos pareiškėjo ir pritarusių asmenų projekto idėjai asmens duomenų) pateikiami Savivaldybės mero potvarkiu sudarytai darbo grupei.

Balsavimas ir atranka (nuo kovo 15 d. iki kovo 31 d.)

Gyventojai balsuoja internetu arba užpildydami popierinę kortelę balsavimo vietose. Vienas gyventojas gali balsuoti kiekvienoje iš 4 kategorijų palaikydamas ne daugiau kaip 3 projektus.

Balsavimo metu viešai skelbiama nuasmeninta informacija apie projektą (pavadinimas, idėjos aprašymas, įgyvendinimo vieta ir preliminari įgyvendinimo vertė).

Įgyvendinimas

Didžiausio gyventojų palaikymo sulaukusias idėjas įgyvendina Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Mažos apimties projektai įgyvendinami per 1 metus, didelės apimties – per 2 metus.

Projektų įgyvendinimas 100 proc. finansuojamas Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Konsultacijos gyventojams

Per iniciatyvoms teikti skirtą laiką gyventojai gali konsultuotis dėl pasiūlymų parengimo, jų atitikimo privalomiems reikalavimams, dokumentų pildymo ir kitais su Gyventojų iniciatyvų projektų teikimų susijusiais klausimais el. paštu [email protected] arba tel. (8 445) 76231.

 

Naujienos

Kretingiškiai pateikė 18 iniciatyvų už beveik 1 mln. eurų

Vydmantų karjere įrengtas pontoninis tiltas

Kretingos miestą papuoš plaukiojantis fontanas ir pramogų sala

Išrinktos iniciatyvos, kurios bus įgyvendintos Kretingos rajone

Startuoja balsavimas už „Kretingiškių iniciatyvas“, pasirinkimui – 18 idėjų

Įgyvendinta pirmoji Kretingos rajono gyventojų iniciatyva, nuo Naujųjų – laukiamos naujos idėjos

Gyventojų iniciatyvos – Europos inovacijų konkurso finale

Kretingos rajonas išrinko pirmąsias Gyventojų iniciatyvas

Baigėsi pirmieji Gyventojų iniciatyvų rinkimai 

Balsuokite už Kretingos rajono gyventojų iniciatyvas!

Kretingos rajone – pirmieji gyventojų iniciatyvų rinkimai

Kretingos rajono gyventojai pasiūlė beveik pusšimtį iniciatyvų 

Startuoja Kretingos rajono Gyventojų iniciatyvų projektas

Kretingos rajono gyventojai patys skirstys dalį savivaldybės biudžeto

Vyks Gyventojų iniciatyvų projekto pristatymas