Tarybos sprendimas
Data: 
2021-02-25
Numeris: 
T2-52
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo