Tarybos sprendimas
Data: 
2004-08-26
Numeris: 
T2-279
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-07-01 sprendimo Nr.T2-207 „Dėl Rūdaičių vaikų darželio pastato perdavimo“ papildymo