Tarybos sprendimas
Data: 
2020-08-27
Numeris: 
T2-216
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo