Tarybos sprendimas
Data: 
2019-05-30
Numeris: 
T2-149
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo