Tarybos sprendimas
Data: 
2004-12-23
Numeris: 
T2-421
Dėl įpareigojimo Viešojo pirkiimo komisijai