Tarybos sprendimas
Data: 
2017-05-25
Numeris: 
T2-178
Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2017 metams nustatymo