Tarybos sprendimas
Data: 
2016-06-30
Numeris: 
T2-189
Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo