Administracijos direktoriaus įsakymas
Data: 
2021-06-25
Numeris: 
A1-767
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo