Tarybos sprendimas
Data: 
2010-01-28
Numeris: 
T2-6
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2009 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2009 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2010 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo