Tarybos sprendimas
Data: 
2021-10-28
Numeris: 
T2-304
Dėl Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo