Tarybos sprendimo projektas
Data: 
2021-06-21
Numeris: 
T1-252
Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise