Verslas ir investicijos

 

Informaciją, konsultacijas ir kitą pagalbą verslo plėtros klausimais teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius.

 

 

Presentation "Kretinga region - your next investment location" can be downloaded here
Pristatymą „Kretinga region - your next investment location“ galima atsisiųsti čia
 

 

Informacija investuotojams

Kretingos rajono savivaldybė siekia sukurti patrauklias sąlygas verslui vystyti. Įgyvendinama investicijų pritraukimo ir verslumo skatinimo programa, pagal kurią taikomos žemės ir nekilnojamojo turto lengvatos. Kiekvienais metais savivaldybės biudžete numatoma ir skiriama lėšų naujai besikuriančioms įmonėms. Savivaldybė yra suformavusi žemės sklypų, tinkamų verslo plėtrai.

 

 

Laisvi žemės sklypai

Nuomojamos patalpos

Parduodamas nekilnojamasis turtas

 

 

Europos Sąjungos parama verslui

Šiuo metu galima pasinaudoti Europos Sąjungos parama verslo kūrimui ir plėtrai. Apie tai, kokiu būdu galima gauti ES paramą verslo steigimui ir vystymui, kur reikėtų kreiptis, informaciją galima rasti www.verslilietuva.lt.

 

Aktualūs kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinę priemonę NR. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę2 (-es). Priemonė Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-Inovacijos LT+“

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę (-es). Priemonė Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvo kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities ,,Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę2 (-es). Priemonė Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamą priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-V-826 „Tarptautiškumas LT“
  

 

Naujienos