Teritorijų planavimas ir statyba

Galima susipažinti su gamybinio pastato paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatus projektiniais pasiūlymais

Gamybinio pastato (unikalus Nr. 5694-7003-1040) paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatus – sandėlius ir pastato – katilinės, Kretingos r. sav., Kūlupėnų sen., Kūlupėnų k., Lino g. 13, projektiniai pasiūlymai  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5627/0003:0092), Abakų k., Kartenos sen., Kretingos r. sav.

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5627/0003:0092), esančio Abakų k., Kartenos sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-04-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS yra KPZP-46863.

Pradedamas rengti žemės sklypų Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano koregavimas

Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 5660/0003:403; 5660/0003:421; 5660/0003:127) Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.T2-419, koregavimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.  Išsamiau »

Rengiamas Kretingos raj. sav., Kretingos seniūnijos, Rūdaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2018 m. kovo 26 d. bus pradėtas rengti 30,83 ha teritorijos Klaipėdos apskrities Kretingos rajono (savivaldybės) Kretingos seniūnijos Rūdaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5660/0003:0650) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5660/0003:0650) Kvecių k., Kretingos rajone. Plotas 0.8940 ha.

Planavimo tikslai: žemės sklypo kadastro (kad. Nr. 5660/0003:0650) Kvecių k., Kretingos r. sav. dalyje, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.  Išsamiau »

Parengtas SPAV atrankos dokumentas Salantų regioninio parko planavimo schemai

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas informuoja, kad 2018 m. kovo 8 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-75 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ (toliau – Įsakymas), atsižvelgiant į atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, nuspręsta neatlikti Salantų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.  Išsamiau »

Galima susipažinti su statinių Šventosios g. 23, Kretinga, projektiniais pasiūlymais

Adresas: Šventosios g. 23, Kretinga (skl. kad. Nr 5697-2006-5018).

Numatoma pagrindinė statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (2-jų butų).

Statinių tipas: gyvenamasis namas (rekonstravimas).  Išsamiau »

Galima susipažinti su statinių (jų dalių) Vytauto g. 9, Kretinga, projektiniais pasiūlymais

Statinių statybvietės adresas: Kretingos m., Vytauto g. 9, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5634/0008:509.

Statinių numatoma pagrindinė paskirtis: 7.2. administracinės paskirties pastatai.  Išsamiau »

Galima susipažinti su 4 butų gyvenamojo namo Topolių g. 30, Traidžių k., rekonstravimo projekto projektiniais pasiūlymais

Numatomo projektuoti statinio adresas: Topolių g. 30, Traidžių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis adresas: 5654/0003:468.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau (6.3. pagal STR 1.01.03:2017).  Išsamiau »

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Parengti žemės sklypo kad. Nr. Nr. 5670/0006:211, esantis Durpyno g. 9, Kiauleikių k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., plotas - 1,9332 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai, aiškinamasis raštas ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:501) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano keitimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Edmundas Petrauskas, S. Daukanto g. 35C, Kretingos m.  Išsamiau »

Galima susipažinti su statinių (jų dalių) Vytauto g. 9, Kretinga, projektiniais pasiūlymais

Statinių statybvietės adresas: Kretingos m., Vytauto g. 9, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5634/0008:509.

Statinių numatoma pagrindinė paskirtis: 7.2. administracinės paskirties pastatai.  Išsamiau »

Galima teikti pasiūlymus dėl Reiskių tyro valstybinio telmologinio (kraštovaizdžio) draustinio tvarkymo plano planavimo tikslų

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad aplinkos ministras ketina priimti sprendimą dėl Kamšos botaninio-zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro valstybinio telmologinio (kraštovaizdžio) draustinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių tvarkymo planų rengimo pradžios ir tikslų.  Išsamiau »

Galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Statinių statybvietės adresas: Melioratorių g. 55, Kretinga.

Statinio paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Archko“, į.k.302439337, Turgaus a. 27, Klaipėda, tel.+370 686 06110, el.p. stanislovas [at] archko [dot] lt, projekto vadovas Stanislovas Lukšas.  Išsamiau »

Sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. Planuojamas žemės sklypas (teritorija):  Išsamiau »

  • žemės sklypo kadastro Nr. 5670/0004:0863, esantis Vydmantų, Kretingos r. sav., sklypo plotas 1,7450 ha.
     

Sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

  • žemės sklypo kadastro Nr. 5660/0003:0650, esančio Kvecių k., Kretingos r. sav. sklypo plotas 0,8940 ha.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo Vytauto g. 114, Kretingoje, detaliojo plano koregavimas

Supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamas žemės sklypo Vytauto g. 114, Kretingoje, detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 315, koregavimas (toliau – Detalus planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-56-17-410.  Išsamiau »

Galima susipažinti su sandėlio Sodžiaus g. 52, Kretingsodžio k., Kretingos sen., statybos projekto projektiniais pasiūlymais

Numatomo projektuoti statinio adresas: Sodžiaus g. 52, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5660/0003:523.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesiginę paskirtį naudojami sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti; (7.9. pagal STR 1.01.03:2017).  Išsamiau »

Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Numatomo projektuoti statinio adresas: Topolių g. 30, Traidžių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.  Išsamiau »

Skelbiamas parengto ūkinio pastato statybos projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengto ūkinio pastato (unik. Nr. 5698-9005-1024) rekonstravimo į vieno buto gyvenamąjį namą, adresu Kretingos r. Sav., Kretingos sen., Žibininkų k., Miško g. 9A, statybos projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Kretingos r. Sav., Kretingos sen., Žibininkų k., Miško g. 9A, kadastrinis Nr.: 5660/0007:44; sklypo plotas 0,1192 ha.  Išsamiau »

Sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

  • žemės sklypo kadastro Nr. 5670/0006:0211;
  • žemės sklypo adresas Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kiauleikių k., Durpyno g.;
  • Žemės sklypo plotas, ha:  1,9332.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.  Išsamiau »

Informacija apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą

Kretingos rajono savivaldybės administracijos užsakymu UAB „Patvanka“ rengia statinio „Klaipėdos gatvės KT8102 (ruožas nuo Šventosios gatvės iki Birutės gatvės) Kretingos mieste, statybos projektas“ techninį darbo projektą.  Išsamiau »

Sprendimas dėl Kretingos raj. Žibininkų III telkinio smėlio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Priimtas sprendimas dėl Kretingos rajono Žibininkų III telkinio smėlio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo Vytauto g. 18, Kretingoje, detaliojo plano koregavimas

Parengtas žemės sklypo Vytauto g. 18, Kretingoje detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-421, koregavimas

Planuojama teritorija: žemės sklypas Vytauto g. 18, Kretingos mieste. Plotas - 0,0503 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29a, Kretinga.

Detaliojo plano iniciatorius: Egidijus Stasiulaitis (įgaliotas asmuo Valdas Janulis).  Išsamiau »

Dėl prašymų pateikimo rengiant Darbėnų seniūnijos Darbėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2017 m. lapkričio 28 d. bus pradėtas rengti 121,3468 ha teritorijos Klaipėdos apskrities Kretingos rajono (savivaldybės) Darbėnų seniūnijos Darbėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas.  Išsamiau »

Dėl prašymų pateikimo rengiant Kretingos seniūnijos Rūdaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2017 m. lapkričio 28 d. bus pradėtas rengti 30,83 ha teritorijos Klaipėdos apskrities Kretingos rajono (savivaldybės) Kretingos seniūnijos Rūdaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas.  Išsamiau »

Dėl prašymų pateikimo rengiant Vydmantų seniūnijos Vydmantų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2017 m. lapkričio 28 d. bus pradėtas rengti 16,37 ha teritorijos Klaipėdos apskrities Kretingos rajono (savivaldybės) Vydmantų seniūnijos Vydmantų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas.  Išsamiau »

Parengtas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas ir priimtas sprendimas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: žemės sklypo Vytauto g. 114, Kretingoje detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 315 koregavimas.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-18 įsakymas Nr. A1-442 "Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo", Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-30 įsakymas Nr. A1-588 "Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo", planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygos, teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis.  Išsamiau »

Parengti vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Kūrėjų g. 6, Lazdininkų k., projektiniai pasiūlymai

Projekto pavadinimas: vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Kūrėjų g. 6, Lazdininkų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., statybos projektas.

Statybos vieta: Kretingos r. sav., Darbėnų sen.,. Lazdininkų k., Kūrėjų g. 6, sklypo kadastrinis Nr. 5604/0004:385; žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  Išsamiau »

Galima susipažinti su gyv. namo su prekybinėmis ir maitinimo patalpomis, Klaipėdos g. 20, Kretinga, projektiniais pasiūlymais

Galima susipažinti su vieno buto gyvenamojo namo su prekybinėmis ir maitinimo patalpomis, Kretingos r. sav., Kretingos m., Klaipėdos g. 20, rekonstravimo projekto projektiniais pasiūlymais.  Išsamiau »