Teritorijų planavimas ir statyba

Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekdama įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.2 papunktį, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.  Išsamiau »

Parengti kapitalinio remonto projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus mokslo paskirties pastato – buv. muzikos mokyklos J. Pabrėžos g.4A, Kretingos m. kapitalinio remonto projekto projektinius pasiūlymus.  Išsamiau »

Parengti religinės paskirties pastatų Bažnyčios, parapijos namų, klebonijos statybos projektiniai pasiūlymai

Religinės paskirties pastatų Bažnyčios, parapijos namų, klebonijos, Mokyklos g. 2E, Vydmantų k., Kretingos r. sav. statybos projektas.  Išsamiau »

Parengti projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Pastato - daržinės (unikalus daikto Nr. 5698-7009-2030) rekonstravimo keičiant pastato paskirtį iš sandėliavimo į pagalbinio ūkio - daržinė, pastato - veršidė (unikalus daikto Nr. 5698-7009-2041) rekonstravimo ir mėšlidės statybos, Beržų g. 30C, Kiauleikių k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., projektiniai pasiūlymai“.  Išsamiau »

Parengti lietaus nuotekų tinklų statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus lietaus nuotekų tinklų Parko g., Kretingoje, statybos projekto projektinius pasiūlymus  Išsamiau »

Parengti gyvenamojo namo, ūkinio pastato rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus gyvenamojo namo, ūkinio pastato rekonstravimo į du vieno buto blokuotus gyvenamuosius namus su prekybos paskirties patalpomis, malkinės griovimo, Birutės g. 13, Kretingoje, projekto projektinius pasiūlymus  Išsamiau »

Parengti vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastato statybos projekto keitimo projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastato, Nemuno g. 19, Kretingoje, statybos projekto keitimo (A laida) projektinius pasiūlymus  Išsamiau »

Pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo detaliojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:502) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-82 keitimas (toliau – Detalusis planas).  Išsamiau »

Rengiamas Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimas

Informuojame, kad rengiamas Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimas.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53141, (8 445) 51031, (8 445) 54503, el. paštas: savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė: www.kretinga.lt  Išsamiau »

Parengtas degalinės su plovykla statybos projektas

Š.m. kovo mėn. 6 d. 17val. Kretingos r. savivaldybės (Savanorių g. 29A) salėje, įvyks viešas susirinkimas, skirtas visuomenės susipažinimui su projektu: „Degalinė su plovykla Šiaulių pl. 46 Vydmantai Kretingos r. sav. statybos projektas“  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5604/0001:0340), esančio Kadagynų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Rožyno g. Kretingos m. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-332, koregavimas  Išsamiau »

Parengti daugiabučio gyvenamojo namo rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti daugiabučio gyvenamojo namo adresu Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Pryšmančių k., Centro g. 8 buto Nr. 4 rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai.  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5604/0008:0006), esančio Auksūdžio k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:501) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 10 d. įsakymu nr. A1-492, keitimas  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:314) Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-480, koregavimas  Išsamiau »

Parengti vėjo elektrinės rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti 250 kW vėjo elektrinės, esančios Tintelių k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., žemės skl. kad. Nr.: 5640/0003:306, rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai.  Išsamiau »

Parengtas detaliojo plano koregavimas

Informuojame visuomenę apie parengtą detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-419 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5660/0003:403; 5660/0003:424; 5660/0003:127) Kretingsodžio k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“ koregavimą.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:502) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-82, keitimas  Išsamiau »

Parengti vieno buto gyvenamojo namo statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus (duomenys pateikiami vadovaujantis STR1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė‘‘ VII skyriaus nustatyta tvarka)

Parengti vieno buto gyvenamojo namo, P. Bizausko g.28, Kretinga, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.  Išsamiau »

Informuojame visuomenę apie parengtą detaliojo plano koregavimą

Informuojame visuomenę apie parengtą detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-419 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5660/0003:403; 5660/0003:424; 5660/0003:127) Kretingsodžio k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“ koregavimą.  Išsamiau »

Parengtas buto-patalpos kapitalinio remonto projektinis pasiūlymas

Parengtas buto - patalpos Mėguvos g. 2-5, Kretingos m., Kretingos r. sav., kapitalinio remonto projektinis pasiūlymas (savavalinė statyba).  Išsamiau »

Informacija apie parengtą valstybinės reikšmės kelio rekonstravimo projektą

Valstybinės reikšmės kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas, kuriam Darbėnų miestelyje suteiktas Skuodo gatvės pavadinimas, ruože nuo 14,699 km iki 15,187, rekonstravimo projektas  Išsamiau »

Informacija apie parengtą valstybinės reikšmės kelio rekonstravimo projektą

Valstybinės reikšmės kelio Nr. 226 Kartena-Kūlupėnai-Salantai, kuriam Salantų mieste suteiktas Laivių gatvės pavadinimas, ruože nuo 18,765 km iki 19,294 km, rekonstravimo projektas  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5640/0001:1) Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-223, keitimas.  Išsamiau »

Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 28 d. Nr. 1425 nutarimą „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.2 papunktį, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl geležinkelio ruožo Vilnius – Klaipėda susisiekimo komunikacijų elektrifikavimo inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.  Išsamiau »

Informacija apie projektinius pasiūlymus ir viešą svarstymą su visuomene

Informacija apie „Viešbučio paskirties pastato (svečių namai) Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Jokūbavo k., Ąžuolų g. 21, statybos projekto projektinius pasiūlymus, informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą ir svarstymą su visuomene“.  Išsamiau »

Parengti prekybos paskirties pastato paskirties keitimo projektiniai pasiūlymai

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus (duomenys pateikiami vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VII skyriaus nustatyta tvarka)

Parengti prekybos paskirties pastato - (unikalus daikto Nr. 5697-4012-2012), Palangos pl. 15, Vydmantų sen., Vydmantų k., Kretingos r., paskirties keitimo projektiniai pasiūlymai.  Išsamiau »

Parengti Kretingos miesto rekreacinių vietovių, želdynų ir želdinių tvarkymo specialiojo plano sprendiniai

Kretingos rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Kretingos miesto rekreacinių vietovių, želdynų ir želdinių tvarkymo specialiojo plano sprendinius.  Išsamiau »

Parengti Kretingos miesto ir rajono išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendiniai

Kretingos rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Kretingos miesto ir rajono išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano (toliau – specialiojo plano) sprendinius.  Išsamiau »