Teritorijų planavimas ir statyba

Visuomenės informavimas apie prekybos paskirties pastato projektinius pasiūlymus

Informacija apie prekybos paskirties pastato Kretingos r. sav., Imbarės sen., Leliūnų k., Dvaro g. 4C projektinius pasiūlymus, visuomenės informavimą ir viešą svarstymą su visuomene.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informacija apie rengiamą žemės sklypo, esančio Palangos g. 28A, Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projektą.  Išsamiau »

Dėl prašymų pateikimo rengiant Kašučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2017 m. vasario 22 d. bus pradėtas rengti 89,05 ha teritorijos Klaipėdos apskrities Kretingos rajono (savivaldybės) Darbėnų seniūnijos Kašučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo P.Bizausko g.18, Kretingos mieste, detaliojo plano koregavimas

Planuojama teritorija: žemės sklypas P. Bizausko g.18, (kad. Nr.5634/0007:276), Kretingos mieste. Plotas – 0.1563 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g.29a, Kretinga. tel. 8 445 53141, el. paštas – savivaldybe [at] kretinga [dot] lt.  Išsamiau »

Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Informacija apie UAB „Nuta“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) panaudotos alyvos perdirbimas, parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, kad. Nr. 5670/0004:162 esančio Parąžės k., Kretingos sen., Kretingos r., formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, kad. Nr. 5670/0004:160 esančio Parąžės k., Kretingos sen., Kretingos r., formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo detalusis planas

Informuojame apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą.

Žemės sklypo (kad. Nr. 5670/0005:323) Liepų g. 11, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r., detalusis planas, numatantis pakoreguoti 2015-04-20 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-267 patvirtintą detalųjį planą.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies, Kretingos miesto Bendrojo plano sprendinių, padalinti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.  Išsamiau »

Visuomenės informavimas apie numatomo projektuoti statinio projektinius pasiūlymus

Informuojame apie statinio: „Prekybos pastato Kretingos r. sav., Darbėnai, Turgaus a.11, rekonstravimo projekto projektinis pasiūlymas“, objekto adresas: Kretingos r. sav., Darbėnai, Turgaus a. 11, kuriam vadovaujantis STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, kai visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą ir kuriam vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais, kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, parengus šio statinio projektinius pasiūlymus bei pritarti projektiniams pasiūlymams.  Išsamiau »

Skelbimas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas

Informuojame, kad skelbiamas apie 1,3000 ha teritorijos Salantų m., Kretingos r., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.  Išsamiau »

Visuomenei svarbaus statinio projekto rengimas bei parengtų projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene

 

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2303 Kretinga – Kūlupėnai rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką kelio ruože nuo 2,04 km iki 3,54 km projekto rengimą bei parengtų šio statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene  Išsamiau »

Informacija apie atrankos išvadą

Informacija apie atrankos išvadą dėl naftos gavybos gręžinių Genčių naftos telkinyje skaičiaus didinimo, papildomai įrengiant gręžinį Genčiai-15, jo gręžimo, įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo  Išsamiau »

Visuomenės informavimas apie numatomo projektuoti statinio projektinius pasiūlymus

Informuojame apie statinio „Gamybos ir pramonės paskirties pastato Kretingos m., Tiekėjų g. 33A, rekonstravimo projektinis pasiūlymas“, objekto adresas: Kretingos m., Tiekėjų g. 33A projektinius pasiūlymus.  Išsamiau »

Informacija apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Statinių projekto pavadinimas: Pėsčiųjų tako su apšvietimu Palangos gatvėje KT8117 (ruožas nuo sankryžos su Tiekėjų gatve iki sankryžos su A. Jucio gatve) Kretingos m. statybos projektas; Pėsčiųjų tako su apšvietimu J. Pabrėžos gatvėje KT8067 (ruožas nuo sankryžos su Kanklių g., ties J. Pabrėžos g. 10, iki sankryžos su privažiuojamuoju keliu nuo Vytauto g., ties žemės sklypu, adresu J. Pabrėžos g. 80), Kretingos m. statybos projektas.  Išsamiau »

Planuojama keisti adresus Kretingos seniūnijoje

LR Adresų registre įregistravus Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių duomenų ir teritorijų ribų pakeitimus, Kretingos seniūnijos seniūno įsakymu numatoma keisti šiuos adresus:  Išsamiau »

Skelbiamas projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas

Informuojame, kad vykdant STR 1.05.06:2010 “STATINIO PROJEKTAVIMAS” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant visuomenei svarbaus statinio projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengto „Vieno buto gyvenamojo namo, Taikos g.71, Kretingoje rekonstravimo projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5637/0003:172) Tūbausių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  Išsamiau »

Visuomenei svarbaus statinio projekto rengimas bei parengtų projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 169 Skuodas-Plungė 26,405 km esančios sankryžos su krašto keliu Nr. 226 Kartena-Kūlupėnai-Salantai ir rajoniniu keliu Nr. 2302 Salantai-Plateliai-Alsėdžiai rekonstravimo projekto rengimą bei parengtų šio statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene.  Išsamiau »

Kviečiame susipažinti su parengtu Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos projektu

Kretingos rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir planuoja įgyvendinti projekto „Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas“ veiklą – Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo priemonių įgyvendinimas Kretingos rajono savivaldybės Pastauninko parko teritorijoje.  Išsamiau »

Parengtas projektinis pasiūlymas

Informacija apie parengtus Dviejų sublokuotų sandėlių Kretingos r. sav. Kretingos sen., Vydmantų k., Verslininkų g. 3H projektinius pasiūlymus  Išsamiau »

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą dėl numatomo „Grūdų priėmimo pastato Tiekėjų g. 41, Kretingos m., statybos“  Išsamiau »

Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą: Žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:905), Rotušės a. 1, Kretingos m., detalusis planas. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T2-106 patvirtinto
detaliojo plano koregavimas.  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.
Žemės sklypo adresas
Žemės sklypo plotas, ha
5637/0001:0186
Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav.,
Kretingos sen., Kurmaičių k.
1,0000

   Išsamiau »