Teritorijų planavimas ir statyba

Parengtas žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5604/0001:0477) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  Išsamiau »

Parengti vieno buto gyvenamojo namo rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

Projekto pavadinimas : Vieno buto gyvenamojo namo, Šventosios g. 11, Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos r., rekonstravimo projektas.  Išsamiau »

Pradedamas rengti Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel.: 8 445 53141, el. paštas: savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė: www.kretinga.lt.

Planuojama teritorija: Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis plotas - 98929,02 ha.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T2-6 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.  Išsamiau »

Pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

Vadovaujantis Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5660/0003:0650) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  Išsamiau »

Pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

Vadovaujantis Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr.  Išsamiau »

Parengti Reiskių tyro valstybinio telmologinio draustinio ribų ir tvarkymo planai

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą savivaldybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Reiskių tyro valstybinio telmologinio draustinio (transformuojant į valstybinį kraštovaizdžio draustinį) ribų ir tvarkymo planus.

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas vstt [at] vstt [dot] lt , interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt.  Išsamiau »

Parengti gamybinio pastato su buitinėmis patalpomis Vytauto g. 114A, Kretingos m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Numatomo statyti statinio adresas: Vytauto g. 114A, Kretinga

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5634/0008:521.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.8. gamybos, pramonės paskirties pastatai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).  Išsamiau »

Parengti laidojimo namų Lakštingalų g. 6A, Darbėnų mstl., Kretingos r. sav., rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai

Numatomo rekonstruoti statinio adresas: Lakštingalų g. 6A, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5604/0009:255 Darbėnų k.v.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos, Laidojimo paslaugų statinių statybos.

Esama statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.4. paslaugų paskirties pastatai, pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.  Išsamiau »

Rengiamas daugiabučių gyvenamųjų namų projektas Teresiečių g. 19, Kretinga

Statinio statybos vieta: Teresiečių g. 19, Kretinga (skl. kad. nr. 5634/0007:0831).

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (3-jų ir daugiau butų).

Statinių tipas: Daugiabučiai gyvenamieji namai.  Išsamiau »

Parengta Salantų regioninio parko planavimo schema

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą savivaldybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Salantų regioninio parko planavimo schemą (ribų ir tvarkymo planus).

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas vstt [at] vstt [dot] lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt.  Išsamiau »

Galima susipažinti su paviljono Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., Kretingos r., projektiniais pasiūlymais

Š.m. balandžio mėn. 17 d. 18 val. Kretingos raj. savivaldybėje (Savanorių g. 29A, Kretinga), įvyks viešas susirinkimas, skirtas visuomenės susipažinimui su projektu: „Paviljonas (7.4.) Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., Kretingos r., statybos projektas“.  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5604/0001:0477), esančio Kadagynų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5640/0004:0299), esančio Tintelių k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.  Išsamiau »

Galima susipažinti su gamybinio pastato paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatus projektiniais pasiūlymais

Gamybinio pastato (unikalus Nr. 5694-7003-1040) paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatus – sandėlius ir pastato – katilinės, Kretingos r. sav., Kūlupėnų sen., Kūlupėnų k., Lino g. 13, projektiniai pasiūlymai  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5627/0003:0092), Abakų k., Kartenos sen., Kretingos r. sav.

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5627/0003:0092), esančio Abakų k., Kartenos sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-04-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS yra KPZP-46863.

Pradedamas rengti žemės sklypų Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano koregavimas

Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 5660/0003:403; 5660/0003:421; 5660/0003:127) Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.T2-419, koregavimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.  Išsamiau »

Rengiamas Kretingos raj. sav., Kretingos seniūnijos, Rūdaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2018 m. kovo 26 d. bus pradėtas rengti 30,83 ha teritorijos Klaipėdos apskrities Kretingos rajono (savivaldybės) Kretingos seniūnijos Rūdaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5660/0003:0650) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5660/0003:0650) Kvecių k., Kretingos rajone. Plotas 0.8940 ha.

Planavimo tikslai: žemės sklypo kadastro (kad. Nr. 5660/0003:0650) Kvecių k., Kretingos r. sav. dalyje, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo Palangos g. 18A, Kretingos m., detaliojo plano koregavimas

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0003:453) Palangos g. 18A, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T2-374, koregavimas.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: UAB „Vikva“, Palangos g. 18A, Kretingos m.  Išsamiau »

Parengtas SPAV atrankos dokumentas Salantų regioninio parko planavimo schemai

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas informuoja, kad 2018 m. kovo 8 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-75 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ (toliau – Įsakymas), atsižvelgiant į atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, nuspręsta neatlikti Salantų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.  Išsamiau »

Galima susipažinti su statinių Šventosios g. 23, Kretinga, projektiniais pasiūlymais

Adresas: Šventosios g. 23, Kretinga (skl. kad. Nr 5697-2006-5018).

Numatoma pagrindinė statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (2-jų butų).

Statinių tipas: gyvenamasis namas (rekonstravimas).  Išsamiau »

Galima susipažinti su statinių (jų dalių) Vytauto g. 9, Kretinga, projektiniais pasiūlymais

Statinių statybvietės adresas: Kretingos m., Vytauto g. 9, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5634/0008:509.

Statinių numatoma pagrindinė paskirtis: 7.2. administracinės paskirties pastatai.  Išsamiau »

Galima susipažinti su 4 butų gyvenamojo namo Topolių g. 30, Traidžių k., rekonstravimo projekto projektiniais pasiūlymais

Numatomo projektuoti statinio adresas: Topolių g. 30, Traidžių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis adresas: 5654/0003:468.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau (6.3. pagal STR 1.01.03:2017).  Išsamiau »

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Parengti žemės sklypo kad. Nr. Nr. 5670/0006:211, esantis Durpyno g. 9, Kiauleikių k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., plotas - 1,9332 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai, aiškinamasis raštas ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:501) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano keitimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Edmundas Petrauskas, S. Daukanto g. 35C, Kretingos m.  Išsamiau »

Galima susipažinti su statinių (jų dalių) Vytauto g. 9, Kretinga, projektiniais pasiūlymais

Statinių statybvietės adresas: Kretingos m., Vytauto g. 9, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5634/0008:509.

Statinių numatoma pagrindinė paskirtis: 7.2. administracinės paskirties pastatai.  Išsamiau »

Galima teikti pasiūlymus dėl Reiskių tyro valstybinio telmologinio (kraštovaizdžio) draustinio tvarkymo plano planavimo tikslų

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad aplinkos ministras ketina priimti sprendimą dėl Kamšos botaninio-zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro valstybinio telmologinio (kraštovaizdžio) draustinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių tvarkymo planų rengimo pradžios ir tikslų.  Išsamiau »

Galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Statinių statybvietės adresas: Melioratorių g. 55, Kretinga.

Statinio paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Archko“, į.k.302439337, Turgaus a. 27, Klaipėda, tel.+370 686 06110, el.p. stanislovas [at] archko [dot] lt, projekto vadovas Stanislovas Lukšas.  Išsamiau »

Sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. Planuojamas žemės sklypas (teritorija):  Išsamiau »

  • žemės sklypo kadastro Nr. 5670/0004:0863, esantis Vydmantų, Kretingos r. sav., sklypo plotas 1,7450 ha.