Teritorijų planavimas ir statyba

Parengti negyvenamųjų patalpų-garažo rekonstravimo projekto projektiniais pasiūlymai

Galima susipažinti su negyvenamųjų patalpų-garažo Nr. 6,7,8,9, Kretingos r. sav. Kretingos m. J. Jablonskio g. 71A, rekonstravimo projekto projektiniais pasiūlymais.  Išsamiau »

Parengti Nidos g. ruožo, Kretingos m., statybos techninio darbo projekto projektiniai pasiūlymai

Statinio statybvietės adresas: Nidos gatvė, Kretinga.

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: Gatvės (8.2) Gatvės kategorija – D3.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo Klaipėdos g. 127, Kretinga, detaliojo plano koregavimas

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0010:32) Klaipėdos g. 127, Kretingos m. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-312, koregavimas.  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5640/0001:0225), esančio Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5604/0001:0478), esančio Pasertupio k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.  Išsamiau »

Parengtas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:501) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. A1-492, keitimą (toliau – Detalusis planas).  Išsamiau »

Parengti projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kada bus galima susipažinti su vieno buto gyvenamojo namo (Unik. Nr. 5699-2006-3012) Laisvės g. 59, Kretingos m., statybos projekto (A laida) projektiniais pasiūlymais.  Išsamiau »

Numatomas statinio projektavimas

Projekto pavadinimas – Taros priėmimo konteinerio, Kretingos r. sav., Darbėnai, Turgaus a.21, supaprastintas statybos projektas.

Statinio adresas – Kretingos r. sav., Darbėnai, Turgaus a. 21 (skl. kad. nr. 5604/0009:21).

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos.  Išsamiau »

Koreguojamas teritorijų planavimo dokumentas Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r.

Pakoreguotas žemės sklypo (kad. Nr. 5657/0003:129) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detalusis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:129) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo”.  Išsamiau »

Numatomas statinių projektavimas Rubulių k., Kretingos r.

Numatomas statinių šiltnamių (7.20), kitos paskirties pastato (7.22), skirto miško sodmenų rūšiavimui ir laikymui, statybos ir administracinės paskirties pastato (7.2) kapitalinio remonto, Medelyno g. 1, Rubulių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. projektavimas.  Išsamiau »

Parengti projektiniai pasiūlymai

Objekto pavadinimas: Pastato - parduotuvės (unik.Nr.:4400-0130-9544) griovimo bei pastato - kavinės (unik. Nr.:5699-3001-7014), pastato - prekybos kiosko (unik. Nr.:4400-5077-7989) ir administracinio pastato (unik. Nr.:4400-5077-7990) apjungimas į vieną turtinį vienetą, pastatą - kavinę su prekybos, administracinėmis ir gyvenamosiomis patalpomis, atliekant pastatų kapitalinio remonto darbus, Šventosios g. 56D, Kretingos m., projektas.  Išsamiau »

Parengti projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie statinio: “Didmeninės prekybos sandėliavimo pastato (unik. Nr. 4400-3822-0274) Verslininkų g. 6, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., projektinis pasiūlymas. Adresas: Kretingos r. sav., Kretingos sen., Vydmantų k., Verslininkų g. 6.rekonstravimo projekto“ , kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, parengus šio statinio projektinius pasiūlymus.  Išsamiau »

Priimtas sprendimas dėl telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Kretingos rajono Žibininkų III telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:157) Pryšmančių k., Kretingos sen. Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-90, koregavimas  Išsamiau »

Parengtas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimas

 

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:502) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-82 keitimą (toliau – Detalusis planas).  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypų detalusis planas

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kadastro Nr. 5660/0003:610) Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2014-06-06 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-480 patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0010:32) Klaipėdos g. 127, Kretingos m. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-312, koregavimas  Išsamiau »

Pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – Žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:501) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. A1-492, keitimas (toliau – Detalusis planas).  Išsamiau »

Pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – Žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:501) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. A1-492, keitimas (toliau – Detalusis planas).  Išsamiau »

Informacija apie patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekdama įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.2 papunktį, informuojame apie patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. Pažymima, kad nutarimas įsigalioja 2019 m. balandžio 10 d.  Išsamiau »

Parengti kapitalinio remonto projekto projektiniai pasiūlymai

Informacija apie „Administracinės paskirties pastato Pasieniečių g. 23, Kretingoje, kapitalinio remonto projektas“, projektinius pasiūlymus ir svarstymą su visuomene.  Išsamiau »

Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekdama įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.2 papunktį, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.  Išsamiau »

Parengti kapitalinio remonto projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus mokslo paskirties pastato – buv. muzikos mokyklos J. Pabrėžos g.4A, Kretingos m. kapitalinio remonto projekto projektinius pasiūlymus.  Išsamiau »

Parengti religinės paskirties pastatų Bažnyčios, parapijos namų, klebonijos statybos projektiniai pasiūlymai

Religinės paskirties pastatų Bažnyčios, parapijos namų, klebonijos, Mokyklos g. 2E, Vydmantų k., Kretingos r. sav. statybos projektas.  Išsamiau »

Parengti projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Pastato - daržinės (unikalus daikto Nr. 5698-7009-2030) rekonstravimo keičiant pastato paskirtį iš sandėliavimo į pagalbinio ūkio - daržinė, pastato - veršidė (unikalus daikto Nr. 5698-7009-2041) rekonstravimo ir mėšlidės statybos, Beržų g. 30C, Kiauleikių k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., projektiniai pasiūlymai“.  Išsamiau »

Parengti lietaus nuotekų tinklų statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus lietaus nuotekų tinklų Parko g., Kretingoje, statybos projekto projektinius pasiūlymus  Išsamiau »

Parengti gyvenamojo namo, ūkinio pastato rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus gyvenamojo namo, ūkinio pastato rekonstravimo į du vieno buto blokuotus gyvenamuosius namus su prekybos paskirties patalpomis, malkinės griovimo, Birutės g. 13, Kretingoje, projekto projektinius pasiūlymus  Išsamiau »

Parengti vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastato statybos projekto keitimo projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastato, Nemuno g. 19, Kretingoje, statybos projekto keitimo (A laida) projektinius pasiūlymus  Išsamiau »

Pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo detaliojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:502) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-82 keitimas (toliau – Detalusis planas).  Išsamiau »