Techninių specifikacijų projektai (nuo 2012-01-01)

2014-06-30

Mokinių nemokamo maitinimo paslauga Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklose

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. liepos 7 d. 16.00 val.  Išsamiau »

2014-06-10

Kretingos M. Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. birželio 19 d. 16.30 val.  Išsamiau »

2014-06-04

Transporto g., Kretingos m. techninio projekto parengimas

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. birželio 14 d. 10.00 val.  Išsamiau »

2014-05-15

Aikštės rekonstrukcijos Turgaus g., Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. (III etapas) techninio projekto koregavimas

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. gegužės 26 d. 10.00 val.  Išsamiau »

2014-05-13

Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo į vaizdo sistemos centrą paslaugų bei stebėjimo sistemos eksploatavimo paslaugų teikimas

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. gegužės 23 d. 10.00 val.  Išsamiau »

2014-04-24

VšĮ Kretingos ligoninės pastatų renovavimo - avarinės būklės likvidavimo Žemaitės al., Kretingoje, papildomi darbai

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. gegužės 3 d. 17.00 val.  Išsamiau »

2014-03-07

Kartenos vidurinės mokyklos dalies patalpų paskirties keitimo į universalaus daugiafunkcinio centro ir ugdymo aplinkos patalpas Mokyklos g. 16, Kartena, Kretingos r. papildomi statybos darbai

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. kovo 16 d. 14.30 val.  Išsamiau »

2014-02-28

Teritorijos, esančios Žemaitės al., Kretingos m., detaliojo plano parengimo paslauga

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. kovo 10 d. 10.30 val.  Išsamiau »

2014-02-26

Teritorijos, esančios Salantų m., Kretingos r. sav., detaliojo plano parengimo paslauga

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. kovo 7 d. 16.30 val.  Išsamiau »

2014-02-26

Teritorijų, esančių Kurmaičių k. ir Grūšlaukės k., Kretingos r. sav., detaliųjų planų parengimas

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. kovo 7 d. 16.30 val.  Išsamiau »

2014-02-26

Teritorijos, esančios tarp Kęstučio g., Laisvės g., F.Janušio g., Žemaičių g., Kretingos m., detaliojo plano parengimo paslauga

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. kovo 7 d. 16.30 val.  Išsamiau »

2014-02-25

Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir savivaldybės administracijos pastatų stebėjimo, reagavimo ir stebėjimo sistemų eksploatavimo paslauga

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. kovo 6 d. 16.30 val.  Išsamiau »

2014-02-12

Kretingos rajono ir miestų kelių, gatvių, šaligatvių remonto, rekonstrukcijos, vykdomų priežiūros darbų, atliktų statybos darbų laboratorinių bandymų ir techninės priežiūros paslaugos

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. vasario 21 d. 12.00 val.  Išsamiau »

2014-02-05

Kretingos rajono ir miestų kelių ir gatvių asfaltbetonio dangų išdaužų bei šaligatvių taisymo (remonto) darbai

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. vasario 15 d. 10.00 val.  Išsamiau »

2014-02-03

Užtvankos ant Akmenos upės Kretingos rajone, Padvarių kaime rekonstravimo projekto parengimas

Techninių specifikacijų projektas

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2014 m. vasario 11 d. 10.00 val.  Išsamiau »