Tarybai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, patvirtintas 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-319 redakcija) (2017-06-29 pakeitimas) (2017-12-21 pakeitimas)

 

 

Pakeitimai:

2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T2-287„Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo“

2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo“

2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-177 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-319 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“ Priedas

2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-336 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

Spalio 12 d. įvyko Kretingos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos pasitarimas

2017 m. spalio 12 d. įvyko Kretingos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos pasitarimas. Tokie pasitarimai vyksta reguliariai, iškilus svarbiems klausimams.  Išsamiau »

Vasario 21 dieną – 45-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vasario 21 d. 10 val. Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga, vyks 45-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis.  Išsamiau »

Naujausi tarybos sprendimai

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-1 „Dėl 2019 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo“

23 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl žemės mokesčio sumažinimo už 2018 metus“

 Priedas

22 1 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-3 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo Kretingos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-5 „Dėl pritarimo projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ jungtinės veiklos sutarčiai“

 Priedas

21 0 2

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-39  „Dėl Kretingos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-134 „Dėl įgaliojimų Kretingos rajono savivaldybės merui“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-8 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-9 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai“

 Priedas

23 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-10 „Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį“

 Priedas

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-11 „Dėl apdovanojimo Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu“

23 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-12 „Dėl tarnybinio nusižengimo“

17 5 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-13 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2019 metų I-ojo  pusmečio veiklos plano tvirtinimo“

 Priedas

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos“

 Priedas

19 0 3

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-15 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos tvirtinimo“

 Priedas

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-16 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-169 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

21 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-18 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2- 216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-21 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. t2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-22 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl draudimo rūkyti rajono savivaldybės viešose vietose“ pakeitimo“

 Priedas

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-23 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui  Arnui Juškiui“

21 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-24 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 41, Kretinga, nuomos“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-25 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

22 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-26 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

21 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti  panaudos pagrindais“

21 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-28 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“

21 0 0

 2019 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-29 „Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo“

21 0 1

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.

 

Tarybos sprendimų archyvas

 

2019 metai

 

2018 metai

 

2017 metai

 

2016 metai

 

2015 metai

 

2014 metai

 

2013 metai

 

2012 metai

 

2011 metai

 

2010 metai

 

2009 metai

 

2008 metai

 

2007 metai

 

2006 metai

 

2005 metai

 

2004 metai

Naujausi tarybos sprendimų projektai

T1-30 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

T1-31 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

T1-32 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-33 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių tvirtinimo

Priedas

T1-34 Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-35 Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

T1-36 Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2019 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-37 Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-38 Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-39 Dėl Kretingos muziejaus 2019 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

T1-40 Dėl Kretingos muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

T1-41 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos steigimo“ pakeitimo

T1-42 Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2019–2022 metams tvirtinimo

Priedas

T1-43 Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2019 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2019 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo

T1-44 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

 Lyginamasis variantas

T1-45 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.

 

Tarybos sprendimų projektų archyvas

 

2019 metai

 

2018 metai

 

2017 metai

 

2016 metai

 

2015 metai

 

2014 metai

 

2013 metai

 

2012 metai

 

2011 metai

 

2010 metai

 

2009 metai

 

2008 metai

Tarybos nariai

Eil.
nr.
Vardas, pavardė Partija Kontaktai
1.
(8 445) 51442
+370 610 03932
meras@kretinga.lt
2.
+370 686 29059
vaidas.kuprelis@kretinga.lt
3.
+370 655 12556
jonas.drungilas@kretinga.lt
4.
+370 674 29837
raimundas.puskorius@kretinga.lt
5.
+370 687 21583
dangiras.samalius@kretinga.lt
6.
+370 698 02113
jurate.lauciute@kretinga.lt
7.
TS-LKD
+370 687 38079
saulius.sopaga@kretinga.lt
8.
+370 698 77620
valerijonas.kubilius@kretinga.lt
9.
Steponas Baltuonis
LSDP + 370 698 12890
10.
+370 676 39720
augenija.jukneviciene@kretinga.lt
11.
+370 687 28902
konstantinas.skierus@kretinga.lt
12.
+370 698 23679
vladas.baltuonis@kretinga.lt
13.
+370 602 32499
povilas.turauskis@kretinga.lt
14.
LSDP
+370 612 48725
alvydas.jonaitis@kretinga.lt
15.
+370 686 62369
almantas.skruibys@kretinga.lt
16.
+370 687 52579
vytautas.lukauskas@kretinga.lt
17.
+370 612 00843
danute.skruibiene@kretinga.lt
18.
+370 676 32700
vytautas.rocys@kretinga.lt
19.
+370 675 75262
antanas.puodys@kretinga.lt
20.
+370 685 41662
edmundas.valantiejus@kretinga.lt
21.
+370 656 48608
vaidas.butkevicius@kretinga.lt
22.
Visuomeninis
rinkimų komitetas
„Kretingos kraštas“
+370 686 60518
vilius.adomaitis@kretinga.lt
23.
Visuomeninis
rinkimų komitetas
„Kretingos kraštas“
+370 682 11218
darius.petreikis@kretinga.lt
24.
 
+370 671 90650
antanas.kalnius@kretinga.lt
25.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 699 16289
dalia.martisauskiene@kretinga.lt

 

Tarybos sekretorius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Savivaldybės Tarybos sekretorė
Modesta Vaškylienė
205 (8 445) 75116   modesta.vaskyliene@kretinga.lt

Tarybos komitetai

Ekonomikos ir finansų komitetas iš trijų Tarybos narių:

 • Steponas Baltuonis – komiteto pirmininkas
 • Alvydas Jonaitis
 • Saulius Šopaga – komiteto pirmininko pavaduotojas

 

Ekonominės plėtros ir ūkio komitetas iš keturių Tarybos narių:

 • Antanas Kalnius
 • Vytautas Ročys
 • Dangiras Samalius – komiteto pirmininkas
 • Konstantinas Skierus – komiteto pirmininko pavaduotojas

 

Kaimo reikalų ir ekologijos komitetas iš trijų Tarybos narių:

 • Vytautas Lukauskas – komiteto pirmininkas
 • Antanas Puodys
 • Povilas Turauskis – komiteto pirmininko pavaduotojas

 

Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Vaidas Kuprelis – komiteto pirmininkas
 • Almantas Skruibys – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Raimundas Puškorius
 • Vytautas Ročys
 • Vaidas Butkevičius

 

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Jonas Drungilas – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Augenija Juknevičienė – komiteto pirmininkė
 • Valerijonas Kubilius
 • Antanas Puodys
 • Edmundas Valantiejus

 

Švietimo komitetas iš šešių Tarybos narių:

 • Vilius Adomaitis
 • Jūratė Sofija Laučiūtė – komiteto pirmininkė
 • Dalia Martišauskienė
 • Darius Petreikis
 • Danutė Skruibienė
 • Vladas Baltuonis – komiteto pirmininko pavaduotojas

 

Kontrolės komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Antanas Kalnius – komiteto pirmininkas
 • Alvydas Jonaitis – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Edmundas Valantiejus
 • Almantas Skruibys
 • Saulius Šopaga