Tarybai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (galiojanti suvestinė redakcija)

 

Naujausi tarybos sprendimai

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-174 „Dėl darbo sutarties su Vida Simaitiene nutraukimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-175 „Dėl Raimundos Viskontienės skyrimo į Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos direktorės pareigas“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-176 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 m. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos tvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-177 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-178 „Dėl projektų pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ įgyvendinimo“

 1 priedas

 2 priedas

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-179 „Dėl projekto įgyvendinimo ir lėšų skyrimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-180 „Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijai“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-181 „Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos seniūnijai“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-182 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-183 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-184 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-185 „Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ dalyvavimui projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ partnerio teisėmis“

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-186 „Dėl pritarimo projektui „WIFI4EU: interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas“ ir dotacijos susitarimo pasirašymo“

 Priedas

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-187 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl pritarimo projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ jungtinės veiklos sutarčiai“ keitimo“

 Priedas

21 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-188 „Dėl komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-262 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-190 „Dėl leidimo išdavimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui“

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos tvirtinimo“

 Priedas

22 2 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-192 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-193 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“

19 1 4

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-194 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-195 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-196 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-197 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-198 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2- 216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-199 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 1

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-200 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo“

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-202 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-203 „Dėl Kretingos seniūnijos Kvecių kaimo Paparčio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo“

 Priedas

23 0 0

 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-204 „Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje“

 Priedas

23 0 0

 

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.

 

Tarybos sprendimų archyvas

 

2019 metai

 

2018 metai

 

2017 metai

 

2016 metai

 

2015 metai

 

2014 metai

 

2013 metai

 

2012 metai

 

2011 metai

 

2010 metai

 

2009 metai

 

2008 metai

 

2007 metai

 

2006 metai

 

2005 metai

 

2004 metai

Naujausi tarybos sprendimų projektai

 T1-175 Dėl leidimo išdavimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

 T1-176 Dėl komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo

 Priedas

 T1-177 Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos seniūnijai

 T1-178 Dėl Kretingos seniūnijos Kvecių kaimo Paparčio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

Priedas

 T1-179 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

 T1-180 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos tvirtinimo

 Priedas

 T1-181 Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijai

 T1-182 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

 T1-183 Dėl projektų pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ įgyvendinimo

1 priedas

2 priedas

 T1-184 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

 T1-185 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

 T1-186 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

 T1-187 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2- 216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

 T1-188 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

 T1-189 Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo

 T1-190 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

 T1-191 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

 T1-192 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

 T1-193 Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje

Priedas

 T1-194 Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ dalyvavimui projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir kuržemės regionų“ partnerio teisėmis

 T1-195 Dėl Raimundos Viskontienės skyrimo į Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos direktorės pareigas

 T1-196 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

 T1-197 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos tvirtinimo

Priedas

 T1-198 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos

 T1-199 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-200 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-201 Dėl projekto įgyvendinimo ir lėšų skyrimo

 T1-202 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 Priedas

 T1-203 Dėl pritarimo projektui „WIFI4EU: interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas“ ir dotacijos susitarimo pasirašymo

Priedas

 T1-204 Dėl darbo sutarties su Vida Simaitiene nutraukimo

 T1-205 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-262 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

 T1-206 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m.  sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl pritarimo projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ jungtinės veiklos sutarčiai“ keitimo

 Priedas

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.

 

Tarybos sprendimų projektų archyvas

 

2019 metai

 

2018 metai

 

2017 metai

 

2016 metai

 

2015 metai

 

2014 metai

 

2013 metai

 

2012 metai

 

2011 metai

 

2010 metai

 

2009 metai

 

2008 metai

Vilius Adomaitis
 
Visuomeninis rinkimų komitetas „Kretingos kraštas“
+370 686 60518
vilius [dot] adomaitis [at] kretinga [dot] lt
Dovydas Bajoras 
 
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
+370 683 49811
dovydas [dot] bajoras [at] kretinga [dot] lt
Steponas Baltuonis
 
Lietuvos socialdemokratų partija
+ 370 698 12890
steponas [dot] baltuonis [at] kretinga [dot] lt
Vladas Baltuonis
 
Lietuvos socialdemokratų partija
+370 698 23679
vladas [dot] baltuonis [at] kretinga [dot] lt
Virginijus Domarkas 
 
Lietuvos socialdemokratų partija
+370 620 50038
virginijus [dot] domarkas [at] kretinga [dot] lt

   Išsamiau »

Romualdas Jablonskis 
 
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
+370 686 35776
romualdas [dot] jablonskis [at] kretinga [dot] lt
Vaida Jakumienė 
 
Visuomeninis rinkimų komitetas „Kretingos kraštas“
+370 610 24086
vaida [dot] jakumiene [at] kretinga [dot] lt
Augenija Juknevičienė
 
Lietuvos socialdemokratų partija
+370 676 39720
augenija [dot] jukneviciene [at] kretinga [dot] lt
Antanas Kalnius 
 
Visuomeninis rinkimų komitetas „Kretingos kraštas“
+370 619 31341
antanas [dot] kalnius [at] kretinga [dot] lt
Stasys Kaniava 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 677 08008
stasys [dot] kaniava [at] kretinga [dot] lt
Simas Končius 
 
Visuomeninis rinkimų komitetas „Kretingos kraštas“
+370 680 43022
simas [dot] koncius [at] kretinga [dot] lt
Valerijonas Kubilius
 
Lietuvos socialdemokratų partija
+370 698 77620
valerijonas [dot] kubilius [at] kretinga [dot] lt
Vaidas Kuprelis
 
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
+370 686 29059
vaidas [dot] kuprelis [at] kretinga [dot] lt
Rimantas Macius 
 
Partija Tvarka ir teisingumas
+370 610 09298
rimantas [dot] macius [at] kretinga [dot] lt
Dalia Martišauskienė
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 699 16289
dalia [dot] martisauskiene [at] kretinga [dot] lt
Juozas Mažeika
 
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
+370 610 03932
juozas [dot] mazeika [at] kretinga [dot] lt
Darius Petreikis
 
Visuomeninis rinkimų komitetas „Kretingos kraštas“
+370 682 11218
darius [dot] petreikis [at] kretinga [dot] lt
Antanas Puodys
 
Darbo partija
+370 675 75262
antanas [dot] puodys [at] kretinga [dot] lt
Raimundas Puškorius
 
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
+370 674 29837
raimundas [dot] puskorius [at] kretinga [dot] lt
Vytautas Ročys
 
Darbo partija
+370 676 32700
vytautas [dot] rocys [at] kretinga [dot] lt
Dangiras Samalius
 
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
+370 631 91411
dangiras [dot] samalius [at] kretinga [dot] lt
Konstantinas Skierus
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 687 28902
konstantinas [dot] skierus [at] kretinga [dot] lt
Danutė Skruibienė
 
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
+370 612 00843
danute [dot] skruibiene [at] kretinga [dot] lt
 
Jolita Vaickienė 
 
Partija Tvarka ir teisingumas
+370 698 81985
jolita [dot] vaickiene [at] kretinga [dot] lt
 
Vitalija Valančiutė 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 620 20105
vitalija [dot] valanciute [at] kretinga [dot] lt

Tarybos sekretorius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Modesta Vaškylienė
205
(8 445) 75116   modesta.vaskyliene@kretinga.lt

Tarybos komitetai

Ekonomikos ir finansų komitetas iš keturių Tarybos narių:

 • Dovydas Bajoras – komiteto pirmininkas
 • Virginijus Domarkas
 • Vaida Jakumienė – komiteto pirmininko pavaduotoja
 • Stasys Kaniava

 

Ekonominės plėtros ir ūkio komitetas iš šešių Tarybos narių:

 • Romualdas Jablonskis – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Simas Končius
 • Vytautas Ročys
 • Dangiras Samalius
 • Konstantinas Skierus – komiteto pirmininkas
 • Jolita Vaickienė

 

Kaimo reikalų ir ekologijos komitetas iš keturių Tarybos narių:

 • Steponas Baltuonis
 • Simas Končius – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Vitalija Valančiutė – komiteto pirmininkė
 • Antanas Puodys

 

Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas iš šešių Tarybos narių:

 • Vilius Adomaitis
 • Vaidas Kuprelis – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Rimantas Macius
 • Raimundas Puškorius
 • Vytautas Ročys – komiteto pirmininkas
 • Danutė Skruibienė

 

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas iš šešių Tarybos narių:

 • Vilius Adomaitis – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Augenija Juknevičienė
 • Valerijonas Kubilius
 • Juozas Mažeika – komiteto pirmininkas
 • Antanas Puodys
 • Danutė Skruibienė

 

Švietimo komitetas iš keturių Tarybos narių:

 • Vladas Baltuonis
 • Vaidas Kuprelis
 • Dalia Martišauskienė – komiteto pirmininkė
 • Darius Petreikis – komiteto pirmininko pavaduotojas

 

Kontrolės komitetas iš keturių Tarybos narių:

 • Dovydas Bajoras
 • Vaida Jakumienė – komiteto pirmininko pavaduotoja
 • Dalia Martišauskienė
 • Jolita Vaickienė – komiteto pirmininkė