Tarybai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, patvirtintas 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-319 redakcija) (2017-06-29 pakeitimas)

 

 

Pakeitimai:

2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T2-287„Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo“

2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo“

2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-177 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-319 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

Priedas

2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

 

Spalio 12 d. įvyko Kretingos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos pasitarimas

Spalio 12 d. įvyko Kretingos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos pasitarimas. Tokie pasitarimai vyksta reguliariai, iškilus svarbiems klausimams.  Išsamiau »

Naujausi tarybos sprendimai

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-266 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

21 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-267 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Priedas

21 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-268 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

21 0 1

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-269 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

Priedai

21 0 1

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-270 „Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo“

20 0 2

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-271 „Dėl Dienos veiklos centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo“

22 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-272 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo“

22 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-273 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2018 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2018 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“

22 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, diferencijavimo“

21 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-275 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos miesto privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros““

20 0 1

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-276 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-195 „Dėl pritarimo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“ jungtinės veiklos sutarčiai“ pakeitimo“

17 0 4

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-277 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kumponų k., Kretingos r.““

21 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-278 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

15 1 2

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-279 „Dėl kultūrinės veiklos, etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

18 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

18 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-281 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo“

13 1 4

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-282 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo“

18 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-283 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ pakeitimo“

18 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“

18 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-285 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

18 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-286 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn  ir turto perdavimo“

18 0 0

 2017 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-287 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-472 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“ pakeitimo ir savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

18 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.

 

Tarybos sprendimų archyvas

 

2017 metai

 

2016 metai

 

2015 metai

 

2014 metai

 

2013 metai

 

2012 metai

 

2011 metai

 

2010 metai

 

2009 metai

 

2008 metai

 

2007 metai

 

2006 metai

 

2005 metai

 

2004 metai

Naujausi tarybos sprendimų projektai

T1-295 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui

Priedas

T1-296 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai

T1-297 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

T1-298 Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo

T1-299 Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą

T1-300 Dėl Žmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose ir ant ledo taisyklių patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-301 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-302 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms

Priedas

T1-303 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-304 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-305 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-268 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo

T1-306 Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos ir nuomos sutarties atnaujinimo

T1-307 Dėl butų pardavimo

T1-308 Dėl Kretingos seniūnijos Kurmaičių kaimo Akmenos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

Priedas

T1-309 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-310 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-311 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-244 „Dėl paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

T1-312 Dėl gatvės pavadinimo Imbarės seniūnijoje suteikimo ir gatvės pavadinimo pakeitimo

Priedai

T1-313 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, nustatymo

Priedai

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-314 Dėl gatvės pavadinimo Vydmantų seniūnijoje suteikimo

Priedas

T1-315 Dėl lėšų skyrimo projektui „Sveika gyvensena – geresnė gyvenimo kokybė“

T1-316 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-197 „Dėl komisijos prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti sudarymo, komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-317 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo

T1-318 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

T1-319 Dėl Kretingos rajono savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-320 Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio

T1-321 Dėl lėšų skyrimo projektui „Baltijos paveldo maršrutai. Paveldo turizmo infrastruktūros plėtra Pietų Baltijos teritorijoje“

T1-322 Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2008-2016 m. ataskaitų aprobavimo

Ataskaita 1

Ataskaita 2

T1-323 Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vaikams teikiamos socialinės globos pertvarkos 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo

Priedas

T1-324 Dėl kainų už teikiamas socialines paslaugas Dienos veiklos centre nustatymo

T1-325 Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą

T1-326 Dėl lėšų skyrimo projektui „Paslaugų teikimas besigydantiesiems DOTS kabinete“

Priedas

 

Balsavimų rezultatai

Posėdžio vaizdo įrašas

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.

 

Tarybos sprendimų projektų archyvas

 

2017 metai

 

2016 metai

 

2015 metai

 

2014 metai

 

2013 metai

 

2012 metai

 

2011 metai

 

2010 metai

 

2009 metai

 

2008 metai

Tarybos nariai

Eil.

nr.
Vardas, pavardė Partija Kontaktai
1.
(8 445) 51442
+370 610 03932
meras@kretinga.lt
2.
+370 686 29059
vaidas.kuprelis@kretinga.lt
3.
+370 655 12556
jonas.drungilas@kretinga.lt
4.
+370 674 29837
raimundas.puskorius@kretinga.lt
5.
+370 687 21583
dangiras.samalius@kretinga.lt
6.
+370 698 02113
jurate.lauciute@kretinga.lt
7.
TS-LKD
+370 687 38079
saulius.sopaga@kretinga.lt
8.
+370 698 77620
valerijonas.kubilius@kretinga.lt
9.
Steponas Baltuonis
LSDP + 370 698 12890
10.
+370 676 39720
augenija.jukneviciene@kretinga.lt
11.
+370 687 28902
konstantinas.skierus@kretinga.lt
12.
+370 698 23679
vladas.baltuonis@kretinga.lt
13.
+370 602 32499
povilas.turauskis@kretinga.lt
14.
LSDP
+370 612 48725
alvydas.jonaitis@kretinga.lt
15.
+370 686 62369
almantas.skruibys@kretinga.lt
16.
+370 687 52579
vytautas.lukauskas@kretinga.lt
17.
+370 612 00843
danute.skruibiene@kretinga.lt
18.
+370 676 32700
vytautas.rocys@kretinga.lt
19.
+370 675 75262
antanas.puodys@kretinga.lt
20.
+370 685 41662
edmundas.valantiejus@kretinga.lt
21.
+370 656 48608
vaidas.butkevicius@kretinga.lt
22.
Visuomeninis
rinkimų komitetas

„Kretingos kraštas“
+370 686 60518
vilius.adomaitis@kretinga.lt
23.
Visuomeninis
rinkimų komitetas

„Kretingos kraštas“
+370 682 11218
darius.petreikis@kretinga.lt
24.
 
+370 671 90650
antanas.kalnius@kretinga.lt
25.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 699 16289
dalia.martisauskiene@kretinga.lt

 

Tarybos sekretorius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Savivaldybės Tarybos sekretorė
Sigita Riepšaitė
205 (8 445) 75116 8 655 19471 sigita.riepsaite@kretinga.lt


Tarybos komitetai

Ekonomikos ir finansų komitetas iš trijų Tarybos narių:

 • Steponas Baltuonis – komiteto pirmininkas
 • Alvydas Jonaitis
 • Saulius Šopaga – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Ekonominės plėtros ir ūkio komitetas iš keturių Tarybos narių:

 • Antanas Kalnius
 • Vytautas Ročys
 • Dangiras Samalius – komiteto pirmininkas
 • Konstantinas Skierus – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Kaimo reikalų ir ekologijos komitetas iš trijų Tarybos narių:

 • Vytautas Lukauskas – komiteto pirmininkas
 • Antanas Puodys
 • Povilas Turauskis – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Vaidas Kuprelis – komiteto pirmininkas
 • Almantas Skruibys – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Raimundas Puškorius
 • Vytautas Ročys
 • Vaidas Butkevičius

 
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Jonas Drungilas – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Augenija Juknevičienė – komiteto pirmininkė
 • Valerijonas Kubilius
 • Antanas Puodys
 • Edmundas Valantiejus

 
Švietimo komitetas iš šešių Tarybos narių:

 • Vilius Adomaitis
 • Jūratė Sofija Laučiūtė – komiteto pirmininkė
 • Dalia Martišauskienė
 • Darius Petreikis
 • Danutė Skruibienė
 • Vladas Baltuonis – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Kontrolės komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Antanas Kalnius – komiteto pirmininkas
 • Alvydas Jonaitis – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Edmundas Valantiejus
 • Almantas Skruibys
 • Saulius Šopaga