Tarybai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, patvirtintas 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-319 redakcija) (2017-06-29 pakeitimas) (2017-12-21 pakeitimas)

 

 

Pakeitimai:

2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T2-287„Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo“

2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo“

2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-177 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-319 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“ Priedas

2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-336 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

Spalio 12 d. įvyko Kretingos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos pasitarimas

2017 m. spalio 12 d. įvyko Kretingos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos pasitarimas. Tokie pasitarimai vyksta reguliariai, iškilus svarbiems klausimams.  Išsamiau »

Naujausi tarybos sprendimai

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-205 „Dėl darbo sutarties nutraukimo“

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-206 „Dėl darbo sutarties nutraukimo“

23 0 1

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl darbo sutarties su Snieguole Šlyžiuviene  nutraukimo“ pakeitimo“

23 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-208 „Dėl skyrimo eiti Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio „Pasagėlė“ direktoriaus pareigas“

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-209 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“

Priedas

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-210 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl pritarimo vykdyti projektus pagal priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ pakeitimo“

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-211 „Dėl pritarimo projekto „Žydų pėdsakais Plungės ir Kretingos rajonuose“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui ir lėšų skyrimo“

Priedas

23 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-212 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2018 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2018 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo“

20 0 3

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-213 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-296 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

19 1 4

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-215 „Dėl viešosios įstaigos „Brolių namai“ likvidavimo“

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-216 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis“

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-217 „Dėl užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse“

24 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-83 „Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse bei priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse 2018–2019 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“

Priedas

23 1 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-219 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo ir apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-220 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-221 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-13 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo, netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapavietės identifikavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-222 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos suteikimo“

20 1 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-223 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

19 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-225 „Dėl kainos nustatymo"

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-226 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Klaipėdos apskrities regioninę kultūros tarybą“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-227 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-228 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-281 „Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

21 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-230 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl atstovo į Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus tarybą skyrimo“ pakeitimo“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-232 „Dėl leidimo Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai stoti į Lietuvos gaisrinės saugos asociaciją“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-233 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų  2018 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-234 „Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų Žalgirio ir Kūlupėnų seniūnijose“

21 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-235 „Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-236 „Dėl sutikimo parduoti bendrai naudojamus elektros energetikos objektus akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-237 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-238 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-239 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybės įmonei „Kretingos komunalininkas“

21 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-240 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos muziejui“

22 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-241 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“

21 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-242 „Dėl negyvenamųjų patalpų, J. Pabrėžos g. 4-2, Kretingos m., nuomos“

21 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-243 „Dėl negyvenamųjų patalpų Jono Karolio Chodkevičiaus g. 1B, Kretinga, nuomos“

21 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-244 „Dėl negyvenamųjų patalpų Mokyklos g. 2-1, Kūlupėnų k.,  Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., panaudos“

20 0 0

2018 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-245 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

15 1 6

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.

 

Tarybos sprendimų archyvas

 

2018 metai

 

2017 metai

 

2016 metai

 

2015 metai

 

2014 metai

 

2013 metai

 

2012 metai

 

2011 metai

 

2010 metai

 

2009 metai

 

2008 metai

 

2007 metai

 

2006 metai

 

2005 metai

 

2004 metai

Naujausi tarybos sprendimų projektai

T1-247 Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo

T1-248 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

T1-249 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui,  turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ pakeitimo

T1-250 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo

T1-251 Dėl Kretingos rajono savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-252 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-253 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-254 Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo

T1-255 Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų tvirtinimo

T1-256 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-257 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Priedas

T1-258 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kluonalių ir Laumalių kaimuose, Žalgirio seniūnijoje

Kluonaliu k. gatvių išdėstymo planas

Laumalių k. gatvių išdėstymo planas

T1-259 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

T1-260 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-261 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-279 „Dėl kultūrinės veiklos, etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-262 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-171 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-263 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-234 „Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų Žalgirio ir Kūlupėnų seniūnijose“ pakeitimo

T1-264 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“  pakeitimo

T1-265 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-02-27 sprendimo Nr. T2-36 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-266 Dėl mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo

T1-267 Dėl Paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo

T1-268 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

Lyginamasis variantas

T1-269 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo

Priedai

T1-270 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-271 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

 6 priedas

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas


DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.

 

Tarybos sprendimų projektų archyvas

 

2018 metai

 

2017 metai

 

2016 metai

 

2015 metai

 

2014 metai

 

2013 metai

 

2012 metai

 

2011 metai

 

2010 metai

 

2009 metai

 

2008 metai

Tarybos nariai

Eil.

nr.
Vardas, pavardė Partija Kontaktai
1.
(8 445) 51442
+370 610 03932
meras@kretinga.lt
2.
+370 686 29059
vaidas.kuprelis@kretinga.lt
3.
+370 655 12556
jonas.drungilas@kretinga.lt
4.
+370 674 29837
raimundas.puskorius@kretinga.lt
5.
+370 687 21583
dangiras.samalius@kretinga.lt
6.
+370 698 02113
jurate.lauciute@kretinga.lt
7.
TS-LKD
+370 687 38079
saulius.sopaga@kretinga.lt
8.
+370 698 77620
valerijonas.kubilius@kretinga.lt
9.
Steponas Baltuonis
LSDP + 370 698 12890
10.
+370 676 39720
augenija.jukneviciene@kretinga.lt
11.
+370 687 28902
konstantinas.skierus@kretinga.lt
12.
+370 698 23679
vladas.baltuonis@kretinga.lt
13.
+370 602 32499
povilas.turauskis@kretinga.lt
14.
LSDP
+370 612 48725
alvydas.jonaitis@kretinga.lt
15.
+370 686 62369
almantas.skruibys@kretinga.lt
16.
+370 687 52579
vytautas.lukauskas@kretinga.lt
17.
+370 612 00843
danute.skruibiene@kretinga.lt
18.
+370 676 32700
vytautas.rocys@kretinga.lt
19.
+370 675 75262
antanas.puodys@kretinga.lt
20.
+370 685 41662
edmundas.valantiejus@kretinga.lt
21.
+370 656 48608
vaidas.butkevicius@kretinga.lt
22.
Visuomeninis
rinkimų komitetas

„Kretingos kraštas“
+370 686 60518
vilius.adomaitis@kretinga.lt
23.
Visuomeninis
rinkimų komitetas

„Kretingos kraštas“
+370 682 11218
darius.petreikis@kretinga.lt
24.
 
+370 671 90650
antanas.kalnius@kretinga.lt
25.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 699 16289
dalia.martisauskiene@kretinga.lt

 

Tarybos sekretorius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Savivaldybės Tarybos sekretorė
Modesta Vaškylienė
205 (8 445) 75116   modesta.vaskyliene@kretinga.lt

Tarybos komitetai

Ekonomikos ir finansų komitetas iš trijų Tarybos narių:

 • Steponas Baltuonis – komiteto pirmininkas
 • Alvydas Jonaitis
 • Saulius Šopaga – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Ekonominės plėtros ir ūkio komitetas iš keturių Tarybos narių:

 • Antanas Kalnius
 • Vytautas Ročys
 • Dangiras Samalius – komiteto pirmininkas
 • Konstantinas Skierus – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Kaimo reikalų ir ekologijos komitetas iš trijų Tarybos narių:

 • Vytautas Lukauskas – komiteto pirmininkas
 • Antanas Puodys
 • Povilas Turauskis – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Vaidas Kuprelis – komiteto pirmininkas
 • Almantas Skruibys – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Raimundas Puškorius
 • Vytautas Ročys
 • Vaidas Butkevičius

 
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Jonas Drungilas – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Augenija Juknevičienė – komiteto pirmininkė
 • Valerijonas Kubilius
 • Antanas Puodys
 • Edmundas Valantiejus

 
Švietimo komitetas iš šešių Tarybos narių:

 • Vilius Adomaitis
 • Jūratė Sofija Laučiūtė – komiteto pirmininkė
 • Dalia Martišauskienė
 • Darius Petreikis
 • Danutė Skruibienė
 • Vladas Baltuonis – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Kontrolės komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Antanas Kalnius – komiteto pirmininkas
 • Alvydas Jonaitis – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Edmundas Valantiejus
 • Almantas Skruibys
 • Saulius Šopaga