Tarybai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, patvirtintas 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-319 redakcija)

 

 

Pakeitimai:

2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T2-287„Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo“

2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo“

2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-177 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-319 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

Priedas

 

Naujausi tarybos sprendimai

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-175 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-176 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo“

Priedai

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-177 „Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-178 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2017 metams nustatymo“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-179 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2018 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-180 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-181 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

21 0 1

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-182 „Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinio sąrašo“

19 0 3

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-183 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. Savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo“

21 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-184 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos tradicinių amatų centro plėtra, III etapas“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-186 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-94 „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017–2018 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“

21 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-187 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-188 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-189 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-190 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-191 „Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-192 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-193 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai“

22 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-194 „Dėl gatvės pavadinimo Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedas

21 0 0

 2017 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-195 „Dėl gatvės pavadinimo Darbėnų seniūnijoje suteikimo“

Priedas

22 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.

 

Tarybos sprendimų archyvas

 

2017 metai

 

2016 metai

 

2015 metai

 

2014 metai

 

2013 metai

 

2012 metai

 

2011 metai

 

2010 metai

 

2009 metai

 

2008 metai

 

2007 metai

 

2006 metai

 

2005 metai

 

2004 metai

Naujausi tarybos sprendimų projektai

 T1-199 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 T1-200 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

 T1-201 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

 T1-202 Dėl materialiojo trumpalaikio ir ilgalaikio valstybės turto nurašymo

 T1-203 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedas

 T1-204 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

 T1-205 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

 T1-206 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

 T1-207 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2017 m.“ pakeitimo (Lyginamasis variantas)

 T1-208 Dėl darbo santykių nutraukimo su Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktore Milda Žiliene

 T1-209 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo

 T1-210 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo“ pakeitimo

 T1-211 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

 T1-212 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (lyginamasis variantas)

 T1-213 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (lyginamasis variantas)

 T1-214 Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo

 T1-215 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

 T1-216 Dėl 2017 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo

 T1-217 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

 T1-218 Dėl žemės nuomos mokesčio

 T1-219 Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos

 T1-220 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-45 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo (lyginamasis variantas)

 T1-221 Dėl sutikimo parduoti materialųjį turtą

 T1-222 Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai-Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo

Priedas

 T1-223 Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo

 T1-224 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

 T1-225 Dėl priemokos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Virginijui Domarkui

 T1-226 Dėl priemokos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Povilui Černeckiui

 T1-227 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo

Priedai

 

 

Balsavimų rezultatai

Posėdžio vaizdo įrašas

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.

 

Tarybos sprendimų projektų archyvas

 

2017 metai

 

2016 metai

 

2015 metai

 

2014 metai

 

2013 metai

 

2012 metai

 

2011 metai

 

2010 metai

 

2009 metai

 

2008 metai

Tarybos nariai

Eil.

nr.
Vardas, pavardė Partija Kontaktai
1.
(8 445) 51442
+370 610 03932
meras@kretinga.lt
2.
+370 686 29059
vaidas.kuprelis@kretinga.lt
3.
+370 655 12556
jonas.drungilas@kretinga.lt
4.
+370 674 29837
raimundas.puskorius@kretinga.lt
5.
+370 687 21583
dangiras.samalius@kretinga.lt
6.
+370 698 02113
jurate.lauciute@kretinga.lt
7.
TS-LKD
+370 687 38079
saulius.sopaga@kretinga.lt
8.
+370 698 77620
valerijonas.kubilius@kretinga.lt
9.
Steponas Baltuonis
LSDP + 370 698 12890
10.
+370 676 39720
augenija.jukneviciene@kretinga.lt
11.
+370 687 28902
konstantinas.skierus@kretinga.lt
12.
+370 698 23679
vladas.baltuonis@kretinga.lt
13.
+370 602 32499
povilas.turauskis@kretinga.lt
14.
LSDP
+370 612 48725
alvydas.jonaitis@kretinga.lt
15.
+370 686 62369
almantas.skruibys@kretinga.lt
16.
+370 687 52579
vytautas.lukauskas@kretinga.lt
17.
+370 612 00843
danute.skruibiene@kretinga.lt
18.
+370 671 90650
antanas.kalnius@kretinga.lt
19.
+370 676 32700
vytautas.rocys@kretinga.lt
20.
+370 675 75262
antanas.puodys@kretinga.lt
21.
+370 685 41662
edmundas.valantiejus@kretinga.lt
22.
+370 656 48608
vaidas.butkevicius@kretinga.lt
23.
Visuomeninis
rinkimų komitetas

„Kretingos kraštas“
+370 686 60518
vilius.adomaitis@kretinga.lt
24.
Visuomeninis
rinkimų komitetas

„Kretingos kraštas“
+370 682 11218
darius.petreikis@kretinga.lt
25.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 699 16289
dalia.martisauskiene@kretinga.lt

 

Tarybos sekretorius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Savivaldybės Tarybos sekretorė
Sigita Riepšaitė
205 (8 445) 75116 8 655 19471 sigita.riepsaite@kretinga.lt


Tarybos komitetai

Ekonomikos ir finansų komitetas iš trijų Tarybos narių:

 • Steponas Baltuonis
 • Alvydas Jonaitis
 • Saulius Šopaga – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Ekonominės plėtros ir ūkio komitetas iš keturių Tarybos narių:

 • Antanas Kalnius
 • Vytautas Ročys
 • Dangiras Samalius – komiteto pirmininkas
 • Konstantinas Skierus – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Kaimo reikalų ir ekologijos komitetas iš trijų Tarybos narių:

 • Vytautas Lukauskas – komiteto pirmininkas
 • Antanas Puodys
 • Povilas Turauskis – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Vaidas Butkevičius
 • Vaidas Kuprelis – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Raimundas Puškorius
 • Vytautas Ročys
 • Almantas Skruibys – komiteto pirmininkas

 
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Jonas Drungilas – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Augenija Juknevičienė – komiteto pirmininkė
 • Valerijonas Kubilius
 • Antanas Puodys
 • Edmundas Valantiejus

 
Švietimo komitetas iš šešių Tarybos narių:

 • Vilius Adomaitis
 • Jūratė Sofija Laučiūtė – komiteto pirmininkė
 • Dalia Martišauskienė
 • Darius Petreikis
 • Danutė Skruibienė
 • Vladas Baltuonis

 
Kontrolės komitetas iš keturių Tarybos narių:

 • Alvydas Jonaitis – komiteto pirmininkas
 • Dalia Martišauskienė
 • Almantas Skruibys
 • Saulius Šopaga