Tarybai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, patvirtintas 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-98 redakcija)

 

 

Pakeitimai:

2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T2-287„Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo“

2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo“

2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-177 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-319 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

Priedas

 

Kovo 30 dieną – 24-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis

Kovo 30 d. 10 val. Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga, vyks 24-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 63 klausimus. Tarybos posėdžio darbotvarkė pateikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt ir rajoninėje spaudoje.  Išsamiau »

Naujausi tarybos sprendimai

 2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

21 0 1

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

22 0 1

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2018–2020 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo“

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-43 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“

21 0 1

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-44 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-45 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-46 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“

19 0 4

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“

21 1 1

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-48 „Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2016 m. spalio 13 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. 306-K/S1-944“

Priedas

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-49 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-259 „Dėl paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2017–2020 metais programos tvirtinimo“

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-51 „Dėl trumpalaikės socialinės globos lovų skaičiaus Kretingos rajono sveikatos priežiūros įstaigose“

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-52 „Dėl slaugos lovų skaičiaus Kretingos rajono sveikatos priežiūros įstaigose“

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-53 „Dėl pritarimo teikti stacionarines tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje“

21 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-54 „Dėl atlygintinų paslaugų kainų Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje nustatymo“

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-55 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-56 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo santykių reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

21 1 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-57 „Dėl švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ir priemokos nustatymo“

21 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-58 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2017–2019 m. programos patvirtinimo“

21 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-60 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“

21 0 1

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-61 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-62 „Dėl atstovo į Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos tarybą skyrimo“

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-63 „Dėl 2016 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

20 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-64 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-65 „Dėl 2016 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-66 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-67 „Dėl 2016 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo“

Priedai

21 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-68 „Dėl 2017 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-69 „Dėl 2016 metų Kretingos muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo“

Priedai

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-70 „Dėl 2017 metų Kretingos muziejaus veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-71 „Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Savanorių g. 23A, Kretingoje“

21 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-72 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-74 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-34 ,,Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo“ pakeitimo“

21 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo“

22 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-76 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-418 „Dėl triukšmo prevencijos Kretingos rajono viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

19 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-318 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisyklių tvirtinimo“ panaikinimo“

19 0 0

2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo Žalgirio seniūnijoje“

Priedai

19 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.

 

Tarybos sprendimų archyvas

 

2017 metai

 

2016 metai

 

2015 metai

 

2014 metai

 

2013 metai

 

2012 metai

 

2011 metai

 

2010 metai

 

2009 metai

 

2008 metai

 

2007 metai

 

2006 metai

 

2005 metai

 

2004 metai

Naujausi tarybos sprendimų projektai

T1-80 Dėl turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn

T1-81 Dėl pritarimo 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

 T1-82 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 T1-83 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 T1-84 Dėl Kretingos rajono tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-85 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

T1-86 Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“ pakeitimo

T1-87 Dėl 2016 metų Kretingos muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedai

T1-88 Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos dienos veiklos centro 2016 metų veiklos ir finansinei ataskaitai

1 priedas

2 priedas

T1-89 Dėl savivaldybės turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės administracijai

T1-90 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas

 T1-91 Dėl įgaliojimų suteikimo

 T1-92 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-93 Dėl savivaldybės turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

T1-94 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo

Priedai

T1-95 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

T1-96 Dėl Kretingos rajono tarybos 1998 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 5 priedo pakeitimo

T1-97 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-98 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo, jo keitimo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

T1-99 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-324 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

T1-100 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-101 Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo

T1-102 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-103 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-104 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-105 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-106 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

T1-107 Dėl 2016 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-108 Dėl komisijos sudarymo

T1-109 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-110 Dėl 2016 metų Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-111 Dėl 2016 metų Kretingos rajono kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-112 Dėl 2016 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-113 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2016–2019 m. kovos su korupcija programos 2016 metų priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai

Priedas

Priedo priedas

T1-114 Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą

T1-115 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

T1-116 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2016 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

T1-117 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2016 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

T1-118 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

T1-119 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

T1-120 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

3 priedas

T1-121 Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui (rūpintojui) už vaiko globą (rūpybą) skyrimo, mokėjimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo ir dydžio nustatymo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Priedas

T1-122 Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ir Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

T1-123 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai

T1-124 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-314 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

T1-125 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl negyvenamų patalpų ir futbolo aikščių Savanorių g. 23A, Kretingos m., nuomos“ pakeitimo

T1-126 Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitų ir 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo

Priedai (292 MB)

T1-127 Dėl 2016 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

Priedas

T1-128 Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-129 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-130 Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo anketa

Priedas

T1-131 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 m. ataskaitos tvirtinimo

Priedas

T1-132 Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017–2018 mokslo metams nustatymo

T1-133 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitai

Priedas

T1-134 Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir 2017 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo

T1-135 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei

T1-136 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei

T1-137 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai Antaninai Staškevičienei

T1-138 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Tomui Skliuderiui

T1-139 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Vidmantui Jurgaičiui

T1-140 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai

Priedas

 

Balsavimų rezultatai

Posėdžio vaizdo įrašas

 Posėdžio protokolas

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.

 

Tarybos sprendimų projektų archyvas

 

2017 metai

 

2016 metai

 

2015 metai

 

2014 metai

 

2013 metai

 

2012 metai

 

2011 metai

 

2010 metai

 

2009 metai

 

2008 metai

Tarybos nariai

Eil.

nr.
Vardas, pavardė Partija Kontaktai
1.
(8 445) 51442
+370 610 03932
meras@kretinga.lt
2.
+370 686 29059
vaidas.kuprelis@kretinga.lt
3.
+370 655 12556
jonas.drungilas@kretinga.lt
4.
+370 674 29837
raimundas.puskorius@kretinga.lt
5.
+370 687 21583
dangiras.samalius@kretinga.lt
6.
+370 698 02113
jurate.lauciute@kretinga.lt
7.
TS-LKD
+370 687 38079
saulius.sopaga@kretinga.lt
8.
+370 698 77620
valerijonas.kubilius@kretinga.lt
9.
+370 698 12890
steponas.baltuonis@kretinga.lt
10.
+370 676 39720
augenija.jukneviciene@kretinga.lt
11.
+370 687 28902
konstantinas.skierus@kretinga.lt
12.
+370 698 23679
vladas.baltuonis@kretinga.lt
13.
+370 602 32499
povilas.turauskis@kretinga.lt
14.
LSDP
+370 612 48725
alvydas.jonaitis@kretinga.lt
15.
+370 686 62369
almantas.skruibys@kretinga.lt
16.
+370 687 52579
vytautas.lukauskas@kretinga.lt
17.
+370 612 00843
danute.skruibiene@kretinga.lt
18.
+370 671 90650
antanas.kalnius@kretinga.lt
19.
+370 676 32700
vytautas.rocys@kretinga.lt
20.
+370 675 75262
antanas.puodys@kretinga.lt
21.
+370 685 41662
edmundas.valantiejus@kretinga.lt
22.
+370 656 48608
vaidas.butkevicius@kretinga.lt
23.
Visuomeninis
rinkimų komitetas

„Kretingos kraštas“
+370 686 60518
vilius.adomaitis@kretinga.lt
24.
Visuomeninis
rinkimų komitetas

„Kretingos kraštas“
+370 682 11218
darius.petreikis@kretinga.lt
25.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 699 16289
dalia.martisauskiene@kretinga.lt

 

Tarybos sekretorius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Savivaldybės Tarybos sekretorė
Sigita Riepšaitė
205 (8 445) 75116 8 655 19471 sigita.riepsaite@kretinga.lt


Tarybos komitetai

Ekonomikos ir finansų komitetas iš keturių Tarybos narių:

 • Steponas Baltuonis – komiteto pirmininkas
 • Alvydas Jonaitis
 • Saulius Šopaga – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Dalia Martišauskienė

 
Ekonominės plėtros ir ūkio komitetas iš keturių Tarybos narių:

 • Antanas Kalnius
 • Vytautas Ročys
 • Dangiras Samalius – komiteto pirmininkas
 • Konstantinas Skierus – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Kaimo reikalų ir ekologijos komitetas iš trijų Tarybos narių:

 • Vytautas Lukauskas – komiteto pirmininkas
 • Antanas Puodys
 • Povilas Turauskis – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Vaidas Butkevičius
 • Vaidas Kuprelis – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Raimundas Puškorius
 • Almantas Skruibys – komiteto pirmininkas
 • Vytautas Ročys

 
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Jonas Drungilas – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Augenija Juknevičienė – komiteto pirmininkė
 • Valerijonas Kubilius
 • Edmundas Valantiejus
 • Antanas Puodys

 
Švietimo komitetas iš šešių Tarybos narių:

 • Vilius Adomaitis
 • Vladas Baltuonis – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Jūratė Sofija Laučiūtė – komiteto pirmininkė
 • Dalia Martišauskienė
 • Darius Petreikis
 • Danutė Skruibienė

 
Kontrolės komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Vilius Adomaitis – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Alvydas Jonaitis – komiteto pirmininkas
 • Dalia Martišauskienė
 • Almantas Skruibys
 • Saulius Šopaga