Tarybai

Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, patvirtintas 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-319 redakcija) (2017-06-29 pakeitimas) (2017-12-21 pakeitimas)

 

 

Pakeitimai:

2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T2-287„Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo“

2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo“

2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-177 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-319 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“ Priedas

2017 m. birželio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-336 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

Spalio 12 d. įvyko Kretingos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos pasitarimas

2017 m. spalio 12 d. įvyko Kretingos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos pasitarimas. Tokie pasitarimai vyksta reguliariai, iškilus svarbiems klausimams.  Išsamiau »

Naujausi tarybos sprendimai

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-59 „Dėl darbo sutarties su Snieguole Šlyžiuviene nutraukimo“

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-60 „Dėl Snieguolės Šlyžiuvienės skyrimo Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktore“

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-61 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

21 0 3

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-62 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-157 „Dėl nepanaudotų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-63 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“

21 0 3

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-64 „Dėl pritarimo 2017 metų Finansų kontrolės būklės ataskaitai“

 Priedas

 Priedo priedas

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-65 „Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio“

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-66 „Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai“

Priedas

23 0 1

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-67 „Dėl buto pardavimo“

23 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-68 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis“

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-69 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo Kretingos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-70 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl lėšų skyrimo ir pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-71 „Dėl pritarimo projekto „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui“

Priedas

Priedo 1 priedas

Priedo 2 priedas

23 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-72 „Dėl pritarimo partnerystės sutarties projektui“

Priedas

23 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl pritarimo partnerystės sutarties projektui“

Priedas

23 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-74 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2016-2019 m. kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitai“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-76 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero ir tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-77 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

20 0 4

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

14 1 8

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-79 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“

24 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

21 1 2

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-81 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų  2017 metų ataskaitų“

1 priedas

1 priedo priedas

2 priedas

2 priedo priedas

23 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-82 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kretingos lopšelį-darželį „Voveraitė""

21 3 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-83 „Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse bei priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse 2018–2019 mokslo metams nustatymo“

20 1 3

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-84 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-85 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-86 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-87 „Dėl Kretingos rajono kultūros ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

18 3 1

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-88 „Dėl 2017 metų Kretingos muziejaus finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-89 „Dėl 2017 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus  finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-90 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-91 „Dėl biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2017 metų veiklos ir finansinių ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-92 „Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2017 metų veiklos ir finansinių ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-93 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  2017 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

20 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-94 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2017 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

20 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-95 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

20 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-96 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei“

20 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2017 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-98 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-99 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiajai gydytojai Ilonai Volskienei“

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-100 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

20 1 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-101 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

20 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-102 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Vidmantui Jurgaičiui“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-103 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-105 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai Antaninai Staškevičienei“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų ataskaitų“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-108 „Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Tomui Skliuderiui“

20 1 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-109 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-110 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ir Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos  priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-111 „Dėl 2017-2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2017 m. ataskaitos patvirtinimo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-112 „Dėl 2017–2020 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-113 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-114 „Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą“

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-115 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-116 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

21 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-117 „Dėl negyvenamųjų patalpų, Žemaitės al. 1, Kretingoje,  ilgalaikio materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus nuomos“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-118 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-67 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-119 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-120 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“

22 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-121 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo“

20 0 0

 2018 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-122 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kretingos seniūnijoje“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.

 

Tarybos sprendimų archyvas

 

2018 metai

 

2017 metai

 

2016 metai

 

2015 metai

 

2014 metai

 

2013 metai

 

2012 metai

 

2011 metai

 

2010 metai

 

2009 metai

 

2008 metai

 

2007 metai

 

2006 metai

 

2005 metai

 

2004 metai

Naujausi tarybos sprendimų projektai

T1-124 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

T1-125 Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo

T1-126 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais

T1-127 Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2017 m. veiklos ataskaitos

T1-128 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

T1-129 Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2017 metų ataskaitos

Priedas

T1-130 Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2017 metų ataskaitos

Priedas

T1-131 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma

Lyginamasis variantas

Priedas

T1-132 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2018 m.

T1-133 Dėl UAB Kretingos autobusų parko vadovo 2017 metų ataskaitos

Priedas

T1-134 Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo

T1-135 Dėl prašymo perduoti Kretingos miesto teritorijoje esančius valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybei

T1-136 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

T1-137 Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo

T1-138 Dėl valstybės trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo

T1-139 Dėl Kretingos rajono savivaldybės keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatų patvirtinimo

T1-140 Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2017 metų ataskaitos

Priedas

T1-141 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo

Priedas

T1-142 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį

Priedas

T1-143 Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo

T1-144 Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2017 metų ataskaitų

1 priedas

2 priedas

T1-145 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

T1-146 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo

Lyginamasis variantas

T1-147 Dėl įgaliojimų Kretingos rajono savivaldybės merui

T1-148 Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2017 metų ataskaitos

Priedas

T1-149 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo

Priedas

 

Balsavimų rezultatai

 Posėdžio protokolas

Posėdžio vaizdo įrašas


 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą LibreOffice.

 

Tarybos sprendimų projektų archyvas

 

2018 metai

 

2017 metai

 

2016 metai

 

2015 metai

 

2014 metai

 

2013 metai

 

2012 metai

 

2011 metai

 

2010 metai

 

2009 metai

 

2008 metai

Tarybos nariai

Eil.

nr.
Vardas, pavardė Partija Kontaktai
1.
(8 445) 51442
+370 610 03932
meras@kretinga.lt
2.
+370 686 29059
vaidas.kuprelis@kretinga.lt
3.
+370 655 12556
jonas.drungilas@kretinga.lt
4.
+370 674 29837
raimundas.puskorius@kretinga.lt
5.
+370 687 21583
dangiras.samalius@kretinga.lt
6.
+370 698 02113
jurate.lauciute@kretinga.lt
7.
TS-LKD
+370 687 38079
saulius.sopaga@kretinga.lt
8.
+370 698 77620
valerijonas.kubilius@kretinga.lt
9.
Steponas Baltuonis
LSDP + 370 698 12890
10.
+370 676 39720
augenija.jukneviciene@kretinga.lt
11.
+370 687 28902
konstantinas.skierus@kretinga.lt
12.
+370 698 23679
vladas.baltuonis@kretinga.lt
13.
+370 602 32499
povilas.turauskis@kretinga.lt
14.
LSDP
+370 612 48725
alvydas.jonaitis@kretinga.lt
15.
+370 686 62369
almantas.skruibys@kretinga.lt
16.
+370 687 52579
vytautas.lukauskas@kretinga.lt
17.
+370 612 00843
danute.skruibiene@kretinga.lt
18.
+370 676 32700
vytautas.rocys@kretinga.lt
19.
+370 675 75262
antanas.puodys@kretinga.lt
20.
+370 685 41662
edmundas.valantiejus@kretinga.lt
21.
+370 656 48608
vaidas.butkevicius@kretinga.lt
22.
Visuomeninis
rinkimų komitetas

„Kretingos kraštas“
+370 686 60518
vilius.adomaitis@kretinga.lt
23.
Visuomeninis
rinkimų komitetas

„Kretingos kraštas“
+370 682 11218
darius.petreikis@kretinga.lt
24.
 
+370 671 90650
antanas.kalnius@kretinga.lt
25.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 699 16289
dalia.martisauskiene@kretinga.lt

 

Tarybos sekretorius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Savivaldybės Tarybos sekretorė
Modesta Pazdrazdytė
205 (8 445) 75116   modesta.pazdrazdyte@kretinga.lt

Tarybos komitetai

Ekonomikos ir finansų komitetas iš trijų Tarybos narių:

 • Steponas Baltuonis – komiteto pirmininkas
 • Alvydas Jonaitis
 • Saulius Šopaga – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Ekonominės plėtros ir ūkio komitetas iš keturių Tarybos narių:

 • Antanas Kalnius
 • Vytautas Ročys
 • Dangiras Samalius – komiteto pirmininkas
 • Konstantinas Skierus – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Kaimo reikalų ir ekologijos komitetas iš trijų Tarybos narių:

 • Vytautas Lukauskas – komiteto pirmininkas
 • Antanas Puodys
 • Povilas Turauskis – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Vaidas Kuprelis – komiteto pirmininkas
 • Almantas Skruibys – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Raimundas Puškorius
 • Vytautas Ročys
 • Vaidas Butkevičius

 
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Jonas Drungilas – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Augenija Juknevičienė – komiteto pirmininkė
 • Valerijonas Kubilius
 • Antanas Puodys
 • Edmundas Valantiejus

 
Švietimo komitetas iš šešių Tarybos narių:

 • Vilius Adomaitis
 • Jūratė Sofija Laučiūtė – komiteto pirmininkė
 • Dalia Martišauskienė
 • Darius Petreikis
 • Danutė Skruibienė
 • Vladas Baltuonis – komiteto pirmininko pavaduotojas

 
Kontrolės komitetas iš penkių Tarybos narių:

 • Antanas Kalnius – komiteto pirmininkas
 • Alvydas Jonaitis – komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Edmundas Valantiejus
 • Almantas Skruibys
 • Saulius Šopaga