Visuomenės informavimas apie numatomo, vieno buto gyvenamojo namo, projektavimą

Architektūra ir teritorijų planavimas

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Ilgoji g. 13A, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r., kad. Nr. 5654/0001:722.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama  : -.

Būsima: Gyvenamos paskirties(vieno buto) pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Dalius Santockis (kvalifikacijos atestatas Nr. 37830, išduotas nuo 2017 12 15), tel. Nr. +370 600 23776, el. paštas: dsantockis@gmail.com; UAB ,, Siekis‘‘, Šventosios g. 56D Kretinga, tel. Nr. +370 600 23776, el. paštas: dsantockis@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

P. U.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Šventosios g. 56D, Kretinga, tel. Nr. +370 600 23776, darbo dienomis 09:00-18:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021-11-15,  el. paštu:  dsantockis@gmail.com, tel. Nr. +370 600 23776, Šventosios g. 56D, Kretinga.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

esant ekstremaliai situacijai viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2021-11-16, 15.00 val.

Nuoroda nuotoliniam prisijungimui:

https://us05web.zoom.us/j/82642839711?pwd=dzQvenVrazIxdU8wSWxnYXd2ckpPQT09

Meeting ID: 826 4283 9711

Passcode: 3ts2Gi

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai