Visuomenės informavimas apie numatomą, vandentiekio tinklų projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos m., Tiekėjų g. (kad. Nr. 5634/7001:148);

Kretingos m., Palangos g. 25 (kad. Nr. 5634/0004:372).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Naudojimo paskirtis: Kita

Būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Vandentiekio tinklai (skirstomieji ir įvadiniai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

UAB „Vytrita“, Pajūrio g. 28, Kretingos m., tel. Nr. +370 670 93613, el. jurita.vilimaitė@vytrita.lt PV Jurita Vilimaitė (kvalifikacijos atestatas Nr. 003343, išduotas 2010-06-28), tel. Nr. +370 670 93613 el. p. [email protected],

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB “Kretingos vandenys“ Švyturio g. 2A, Padvarių k., LT-97179 Kretingos r. sav., tel. Nr. +370 445 78565.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Kretingos m., Pajūrio g. 28, tel. Nr. +370 670 93613, darbo dienomis 08:00–17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-02-07, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 670 93613, Kretingos m., Pajūrio g. 28,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis surinkimas vyks 2023-02-07, 15:00 val., nuotoliniu būdu.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai