Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastatų, Trumpoji g. 9, Kretinga, statybos projektą

Visuomenės informavimas apie numatomo, pagalbinio ūkio paskirties pastato (unikalus kadastrinis Nr. 5695-6001-8028) rekonstravimo ir paskirties keitimo iš pagalbinio ūkio paskirties pastato į administracinės paskirties pastatą, ir dviejų administracinės paskirties pastatų, Trumpoji g. 9, Kretinga, statybos projektą.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Trumpoji g. 9, Kretingos m., statybos projektas. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5634/0008:308 Kretingos m. k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita/komercinės paskirties objektų teritorija.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

7.2. administracinės paskirties pastatai – pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai);  (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinių pasiūlymų rengėjas, architektas Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestatas Nr. 409, išduotas nuo 2013 11 15), el. paštas kartografiniairimgaudas@gmail.com, UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1, Klaipėda, el. p.  info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. +370 464 93322.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

I. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Kartografiniai projektai“ ofiso patalpose: Gegužės g. 1, Klaipėda, el. p.  info@kartografiniaiprojektai.lt , tel. +370 464 93322, darbo dienomis 08:00-17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021-10-28, info@kartografiniaiprojektai.lt , tel. +370 464 93322, Gegužės g. 1, Klaipėda.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

viešasis susirinkimas vyks 2021-10-28, 15:00 nuotoliniu būdu, susirinkimo nuoroda: https://join.skype.com/GtAyMXcoWdiz

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai