Išduoti leidimai ir priimti sprendimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius Žalgirio seniūnijoje

Aplinkosauga
Licencijos, leidimai
Eil. Nr. Išdavimo data Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvados data ir numeris Adresas Saugotinų želdinių rūšis Kiekis, vnt. Želdinio skersmuo (stiebo 1,3 m. aukštyje), m Atliekami darbai Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis, Eur Leidimo/sprendimo įsigaliojimo duomenys Pastabos
1.  2022-03-02 2022-02-24, Nr. V7-2 Minijos g. 2A, Rubulių k. Pušis

3

0,40; 0,32; 0,32 kirsti -  2022-03-16 Darbus vykdyti nuo 2022-08-01.
2.  2022-03-02 2022-02-24, Nr. V7-3 Taikos g. 145, Kluonalių k.

Beržas

3

0,22; 0,30; 0,39 kirsti 409,50  2022-03-16 Darbus vykdyti nuo 2022-08-01.

Susiję skelbimai