Informuojame apie žemės sklypų detaliojo plano keitimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.,

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1-1476 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.  

Planavimo tikslas: pakeisti nustatytus žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0003:54), esančio Putinų g. 1, Kretingos m., ir (kadastro Nr. 5634/0003:64), esančio Šventosios g. 29A, Kretingos m., teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. sausio 4 d. iki 2021 m. sausio 17 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ ir Kretingos miesto seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, Kretingos m., arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2022 m. sausio 17 d.

PRIDEDAMA:

  1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas A1-1476 | 2021 | Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo.
  2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas .

Susiję skelbimai