Informacija apie parengtą žemės sklypo Tiekėjų g. 42B, Kretinga detaliojo plano sprendinių koregavimą.

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5634/0004:1043), esančio Kretingos m. sav., Kretinga, Tiekėjų g. 42B, detaliojo plano patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-350, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 1,5540 ha.

Planavimo organizatorius:  Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga.

Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 673 42503, el.paštas: [email protected].

Projekto užsakovas – UAB „Omochema“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  Koreguoti detalųjį planą techninio projekto rengimo metu, koreguojant statybos ribą, statybos zoną, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-09-20 iki 2021-10-01 imtinai Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.kretinga.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-10-01 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 

Susiję skelbimai