Savivaldybės kontroliuojamos įmonės

Pavadinimas
Kontaktai
Įmonės vadovas Veiklos rezultatų ir
finansinės ataskaitos
 
 
 
Akcijų dalis, priklausanti savivaldybei
(100 proc.)
Vytauto g. 114,
LT-97133 Kretinga
tel. (8 445) 78 997
faks. (8 445) 43 737
info [at] kretingosap [dot] lt
 Arvydas Dyburys

2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 
Vytauto g. 118,
LT-97133 Kretinga
tel./faks. (8 445) 78 608
info [at] kretkom [dot] lt
 Renata Surblytė

2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 
 
Akcijų dalis, priklausanti savivaldybei
(75,8 proc.)
Žalioji g. 3,
LT-97145 Kretinga
tel. (8 445) 77 701
faks. (8 445) 77 703
info [at] kresiti [dot] lt
www.kresiti.lt
 
Jonas Barzdys

2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 
 
 
Akcijų dalis, priklausanti savivaldybei
(100 proc.)
Padvarių k.,
LT-97157 Kretingos r.
tel. (8 445) 78 572
faks. (8 445) 78 568
info [at] kretingosvandenys [dot] lt
www.kretingosvandenys.lt
Tomas Jurgutis

2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 
 
 
Akcijų dalis, priklausanti savivaldybei
(100 proc.)
Laisvės g. 11A,
LT- 97147 Kretinga
tel. (8 445) 78 611
info [at] kretingosturgus [dot] lt
 Nerijus Tertelis

2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 

UAB Kretingos šilumos tinklai

Stebėtojų taryba:

 1. Steponas Baltuonis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;
 2. Vaidas Kuprelis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 3. Dangiras Samalius – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto pirmininkas;
 4. Vytautas Lukauskas – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto pirmininkas;
 5. Virginija Šoblinskienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;
 6. Kęstutis Jonkus – AB „Klaipėdos energija“ finansų direktorius;
 7. Antanas Katinas – AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius.

 Valdyba:

 1. Jonas Barzdys – UAB Kretingos šilumos tinklai direktorius;
 2. Povilas Černeckis – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
 3. Stanislovas Juknevičius – Kretingos miesto seniūnijos seniūnas;
 4. Sonata Skominienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė;
 5. Sigutė Jazbutienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 6. Vilius Buinevičius – AB „Klaipėdos energija“ technikos direktorius;
 7. Arūnas Smaguris – AB „Klaipėdos energija“ šilumos tiekimo tarnybos vadovas.

UAB „Kretingos vandenys“

Stebėtojų taryba:

 1. Vladas Baltuonis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Švietimo komiteto pirmininko pavaduotojas;
 2. Vaidas Butkevičius – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narys;
 3. Jonas Drungilas – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas;
 4. Tomas Jurgutis - UAB „Kretingos vandenys“ direktorius;
 5. Algimantas Gedvilas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 6. Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

 Valdyba:

 1. Povilas Černeckis – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
 2. Sigutė Jazbutienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 3. Vitalija Kubilienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja;
 4. Giedrė Vencienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė.

UAB Kretingos autobusų parkas

Stebėtojų taryba:

 1. Darius Petreikis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Švietimo komiteto narys;
 2. Almantas Skruibys – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas;
 3. Konstantinas Skierus – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto pirmininko pavaduotojas;
 4. Saulius Šopaga – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas;
 5. Algimantas Gedvilas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas.

 Valdyba:

 1. Povilas Černeckis – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
 2. Roma Monkuvienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 3. Antanas Sungaila – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas;
 4. Arvydas Dyburys – UAB Kretingos autobusų parko direktorius;
 5. Alma Rumbutienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja.
   

UAB „Kretingos turgus“

Valdyba:

 1. Nerijus Tertelis – UAB „Kretingos turgus“ direktorius;
 2. Alma Patamsienė – Kretingos miesto seniūno pavaduotoja;
 3. Lina Stropuvienė – Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus specialistė;
 4. Nijolė Vaičienė – Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 5. Daiva Vaikėnienė – Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyr. specialistė.

SĮ „Kretingos komunalininkas“

Valdyba:

 1. Renata Surblytė – SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorė;
 2. Kęstutis Motijauskas – SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbo tarybos pirmininkas;
 3. Virginija Šoblinskienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;
 4. Sigutė Jazbutienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 5. Giedrė Vencienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė.