Savivaldybės kontroliuojamos įmonės

Pavadinimas
Kontaktai
Įmonės vadovas Veiklos rezultatų ir
finansinės ataskaitos
 
 
 
Akcijų dalis, priklausanti savivaldybei
(100 proc.)
Vytauto g. 114,
LT-97133 Kretinga
tel. (8 445) 78 997
faks. (8 445) 43 737
info [at] kretingosap [dot] lt
 Arvydas Dyburys

2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 
Vytauto g. 118,
LT-97133 Kretinga
tel./faks. (8 445) 78 608
info [at] kretkom [dot] lt
 Renata Surblytė

2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 
 
Akcijų dalis, priklausanti savivaldybei
(75,8 proc.)
Žalioji g. 3,
LT-97145 Kretinga
tel. (8 445) 77 701
faks. (8 445) 77 703
info [at] kresiti [dot] lt
www.kresiti.lt
 
Jonas Barzdys

2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 
 
 
Akcijų dalis, priklausanti savivaldybei
(100 proc.)
Padvarių k.,
LT-97157 Kretingos r.
tel. (8 445) 78 572
faks. (8 445) 78 568
info [at] kretingosvandenys [dot] lt
www.kretingosvandenys.lt
Tomas Jurgutis

2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 
 
 
Akcijų dalis, priklausanti savivaldybei
(100 proc.)
Laisvės g. 11A,
LT- 97147 Kretinga
tel. (8 445) 78 611
info [at] kretingosturgus [dot] lt
 Nerijus Tertelis

2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 

UAB Kretingos šilumos tinklai

Stebėtojų taryba:

 1. Steponas Baltuonis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;
 2. Vaidas Kuprelis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 3. Dangiras Samalius – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto pirmininkas;
 4. Vytautas Lukauskas – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto pirmininkas;
 5. Virginija Šoblinskienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;
 6. Kęstutis Jonkus – AB „Klaipėdos energija“ finansų direktorius;
 7. Antanas Katinas – AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius.

 Valdyba:

 1. Jonas Barzdys – UAB Kretingos šilumos tinklai direktorius;
 2. Povilas Černeckis – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
 3. Stanislovas Juknevičius – Kretingos miesto seniūnijos seniūnas;
 4. Sonata Skominienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė;
 5. Sigutė Jazbutienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 6. Vilius Buinevičius – AB „Klaipėdos energija“ technikos direktorius;
 7. Arūnas Smaguris – AB „Klaipėdos energija“ šilumos tiekimo tarnybos vadovas.

UAB „Kretingos vandenys“

Stebėtojų taryba:

 1. Vladas Baltuonis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Švietimo komiteto pirmininko pavaduotojas;
 2. Vaidas Butkevičius – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narys;
 3. Jonas Drungilas – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas;
 4. Tomas Jurgutis - UAB „Kretingos vandenys“ direktorius;
 5. Algimantas Gedvilas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 6. Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

 Valdyba:

 1. Povilas Černeckis – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
 2. Sigutė Jazbutienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 3. Vitalija Kubilienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja;
 4. Giedrė Vencienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė.

UAB Kretingos autobusų parkas

Stebėtojų taryba:

 1. Darius Petreikis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Švietimo komiteto narys;
 2. Almantas Skruibys – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas;
 3. Konstantinas Skierus – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto pirmininko pavaduotojas;
 4. Saulius Šopaga – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas;
 5. Algimantas Gedvilas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas.

 Valdyba:

 1. Povilas Černeckis – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
 2. Roma Monkuvienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 3. Antanas Sungaila – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas;
 4. Arvydas Dyburys – UAB Kretingos autobusų parko direktorius;
 5. Alma Rumbutienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja.
   

UAB „Kretingos turgus“

Valdyba:

 1. Nerijus Tertelis – UAB „Kretingos turgus“ direktorius;
 2. Alma Patamsienė – Kretingos miesto seniūno pavaduotoja;
 3. Lina Stropuvienė – Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus specialistė;
 4. Nijolė Vaičienė – Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 5. Daiva Vaikėnienė – Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyr. specialistė.

SĮ „Kretingos komunalininkas“

Valdyba:

 1. Renata Surblytė – SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorė;
 2. Kęstutis Motijauskas – SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbo tarybos pirmininkas;
 3. Virginija Šoblinskienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;
 4. Sigutė Jazbutienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 5. Giedrė Vencienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė.