Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ bus atnaujintos dvi ikimokyklinio ugdymo grupės

ES projektai ir investicijos

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Kretingos lopšeliu-darželiu „Žilvitis“ įgyvendina projektą „Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, kurio metu siekiama pagerinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Kretingos mieste.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti dviejų ikimokyklinio ugdymo grupių patalpas, aprūpinti jas baldais ir priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją, pritaikyti pastatą neįgaliesiems įrengiant pandusą bei sutvarkant koridorių ir holą, kad būtų užtikrinamas saugus vaikų patekimas į sutvarkytas grupes. Po atnaujinimo šias grupes lankys 30 vaikų nuo 2 iki 3 metų, po 15 vaikų kiekvienoje grupėje.

Projekto nauda – bus atnaujintos dvi perspektyvios ir skaitlingos ikimokyklinio ugdymo grupės, esančios Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato pirmame aukšte.

Bendra projekto vertė – 188 880,32 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 130 000,00 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 11 470,58 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 47 409,74 Eur.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projekto pradžia: 
2020-09-07
Projekto pabaiga: 
2023-01-31

Susiję skelbimai